Raili Kaupin kirjoitukset 4, Logiikka, käsiteteoria

“Käsittäminen on mahdotonta ulkopuolella relaation kategorian”\n\nProfessori Raili Kauppi (1920-1995) loi kaksi uraa: hän toimi ensin 21 vuotta Helsingin kaupunginkirjastossa ja sitten 22 vuotta Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa / Tampereen yliopistossa. Raili Kauppia kiinnostivat toisaalta ihminen ja kysymys ihmiseksi kasvamisesta, sivistymisestä, ja toisaalta logiikan ja käsiteteorian perustavat kysymykset. Hänen ajattelunsa liikkui kuitenkin rajoitta kaikkialla teoreettisen ja käytännöllisen filosofian alueella.\n\nKaupin yleisen historian, matematiikan, logiikan ja filosofian opinnot näkyvät hänen kyvyssään tarkastella asioita niin historiallisesta, analyyttisesta kuin kokonaisvaltaisen synteettisestäkin näkökulmasta. Kaupille ihminen (ja filosofia) oli ääretön coincidentia oppositorum, vastakotien ja moninaisuuden rikas ykseys - mutta vain mahdollisuutena, jonka todellistamiseksi on ponnisteltava.\n\nNyt julkaistavat kirjoituskokoelmat kattavat yli viisi vuosikymmentä, käsittäen Raili Kaupin monitahoisen ajattelun ja elämäntyön koko kirjon.\n\nMieli elää symboleissaan ja käsitteissään. Tieteellinen teoria, filosofinen näkemys, taideteos ja arkinen lausahdus pyrkivät kaikki ilmaisemaan jotakin käsitettävissä olevaa. Logiikka kiinnosti Raili Kauppia paitsi esittämiensä haasteiden vuoksi myös siksi, että hän piti sen harjoittamista välttämättömänä edellytyksenä matkalla käsitteelliseen selkeyteen tieteissä ja yleensä hengen elämässä. Hänelle logiikka oli yleistiede ja tiede yleistä, scientia generalis.\n\nIntensionaalinen logiikka, johon Kauppi erikoistui, tutkii käsitteen relationaalista rakennetta. Tältä perustalta hän käsitteli yleistä käsitejärjestelmien teoriaa. Tutkimuksissaan hän lähti ennen kaikkea G. W. Leibnizin loogisista ideoista, joita hän analysoi kansainvälistä mainetta saavuttaneessa väitöksessään.


ISBN-10:
978-951-44-7986-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
260 s.
Tekijät:
Koskinen Ismo & Palomäki Jari (toim.)
Tuotekoodi 009963
Tekijä Koskinen Ismo, Palomäki Jari
28,00 €