Tutkimuksellinen kehittämistoiminta, Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon

Työelämän muutokset ovat nopeita. Muutosten tuomiin haasteisiin\nvastataan muun muassa kehittämistoiminnan avulla. Sitä toteuttavat\nyksittäiset työntekijät, organisaatiot ja verkostot, mutta\nkehittämistoimintaa on myös paikallisella, alueellisella ja\nkansallisella tasolla. Sitä voidaan pitää keskeisenä nykypäivän\ntyöelämän osaamisalueena. \n\nKirja tarkastelee tutkimuksellisen kehittämistoiminnan metodologiaa.\nKehittämistoimintaa lähestytään prosessin, toimijoiden osallisuuden ja\ntiedontuotannon näkökulmista. Tavoitteena on kiinnittää huomiota\nsystemaattiseen kehittämistoimintaan. Kehittämistoiminnan prosessiin\nsisältyvä tutkimuksellisuus tukee käyttökelpoisen tiedon tuottamista ja\nlevittämistä. \n\nKirja on työelämän kehittäjille ja korkeakouluopiskelijoille suunnattu\noppikirja. Se kiinnittää huomiota kehittämistoiminnan periaatteisiin ja\ntoteutustapoihin. Miten tutkimuksellinen kehittämistoiminta perustellaan\nmetodologisesti? Onko kehittämismenetelmillä ja tutkimusmenetelmillä\neroa? Eteneekö kehittämisprosessi suunnitelmallisesti vai\nprosessimaisesti? Mitä osallistavalla kehittämistoiminnalla tarkoitetaan?\n


ISBN-10:
978-951-44-7627-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
197 s.
Tekijät:
Toikko Timo & Rantanen Teemu
Tuotekoodi 009854
Tekijä Toikko Timo, Rantanen Teemu
29,00 €