Osa-Aikaeläke

Osa-aikaeläke on järjestely, joka on sekä työnantajan että työntekijän etu. Vähittäinen eläkkeelle siirtyminen auttaa ikääntyvää työntekijää tai yrittäjää jaksamaan paremmin työssään. Samalla työnantajalla on mahdollisuus hyödyntää ikääntyvien työntekijöiden tietoja ja taitoja. Osa-aikaeläke edesauttaa sekä yksilön että yrityksen aineettoman pääoman tehokasta hyödyntämistä ja siirtämistä seuraaville sukupolville.

Teoksessa kerrotaan, kenellä on oikeus osa-aikaeläkkeeseen, miten osa-aikaeläke määräytyy, miten työaika järjestetään, miten osa-aikaeläke vaikuttaa lomiin ja palkanlisiin, kuinka työtehtävät kannattaa määritellä ja miten palaaminen kokoaikatyöhön tapahtuu. Teos on selkeä käytännön opas osa-aikaeläkkeen kanssa tekemisissä oleville henkilöstöhallinnolle, esimiehille, osa-aikaeläkkeelle siirtyville henkilöille, työmarkkinaosapuolten edustajille sekä eläkelaitoksille.

Kirjoittajat edustavat Eläketurvakeskusta ja työmarkkinaosapuolia, joiden tulkinnoilla on keskeinen merkitys lain soveltamisessa käytännön tilanteisiin.


ISBN-10:
9521405171
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Talentum
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2004
Sidosasu:
sid.
Sivumäärä:
192
Tekijät:
Mervi Takala, Monika Sievänen, Janne Metsämäki, Vesa Rantahalvari
Viivakoodi 9789521405174
Tuotekoodi 28010892
Tekijä None
2,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.