Johdon Laskentatoimi

Yritystoiminnan kansainvälistyminen, pääomamarkkinoiden vapautuminen sekätieto- ja informaatioteknologian nopea kehittyminen ovat pakottaneet yritykset jatkuvasti arvioimaan uudelleen toimintastrategioitaan ja menestystekijöitään. Tässä teoksessa tarkastellaan modernin taloushallinnon kehityslinjoja sekä niiden yhteyksiä yrityksen johtamiseen ja päätöksentekoon.

Johdon laskentatoimi lähestyy aihetta kahdesta näkökulmasta: kyse on yrityksen laskentatoimen tietojärjestelmästä ja toisaalta yritysjohdon päätöksenteon tukijärjestelmästä, jonka sisällön ja muodon johdon tarpeet sanelevat. Kirja osoittaa, kuinka käytännön yrityselämässä hyödynnetään sekä johdon laskentatoimen että yleisen laskentatoimen tuottamaa tietoa.

Kirja sisältää yrityksen ohjauksen ja kustannuslaskenna sekä hinnoittelun keskeiset alueet. Teoksessa käsitellään seikkaperäisesti yrityksen budjetointia, tulosyksikköorganisaation talousohjausta ja johdon raportointijärjestelmiä. Teoriaa havainnollistetaan runsaiden esimerkkien ja harjoitusten kautta. Kirjan käyttöä helpottavat alan keskeisen terminologian sisältävä suomi-englanti-suomi-sanasto ja laaja asiahakemisto.

Kirja on tarkoitettu tiede- ja ammattikorkeakoulujen laskentatoimen opetukseen, ja se soveltuu erinomaisesti myös itseopiskeluun sekä täydennyskoulutukseen ja yrityskohtaiseen liikkeenjohdon koulutukseen.


ISBN-10:
9789513741099
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Edita
Painos:
6.
Painovuosi:
2014
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
366
Tekijät:
Kari Neilimo & Erkki Uusi-Rauva
Viivakoodi 9789513741099
Tuotekoodi 28010764
Tekijä Kari Neilimo & Erkki Uusi-Rauva
49,90 €