Value creation by enterprise systems value added resellers : the case of PLM systems VARs

Tutkimus keskittyy lisäarvoa tuottavien jälleenmyyjien (VAR) arvontuotantoon yritysjärjestelmien liiketoimintakontekstissa ja siinä erityisesti tuotteen elinkaaren hallintajärjestelmien liiketoimintakontekstissa. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä sekä teoreettista että empiiristä ymmärrystä arvontuotannosta integroimalla yritystietojärjestelmä-, ohjelmistoekosysteemi-, ohjelmistoliiketoimintamalli- ja arvontuotantoteorioita.

Teoreettisen viitekehyksen näkökulma on VAR:t sekä niiden vuorovaikutus asiakkaiden ja toimittajien kanssa arvontuotantoprosessin aikana. Asiakkaat ja toimittajat ovat niitä osapuolia, jotka havaitsevat VAR:n arvontuotannon. Tutkimuksen päätarkoitus on ymmärtää miten ja miksi VAR luo lisäarvoa asiakkailleen ja toimittajilleen. Tutkimusstrategia on laadullinen tapaustutkimus. Empiirinen materiaali on kerätty pääasiassa tekemällä haastatteluja kolmessa VAR-yrityksessä, sekä viidessä asiakasyrityksessä ja viidessä toimittajayrityksessä. Haastateltavilla oli hyvä ymmärrys tutkimuksen kohteesta. He arvioivat siihen liittyen tutkimuskysymyksiä useista eri näkökulmista.

Tutkimustulokset osoittavat, että VAR:n arvon tuottaminen on riippuvainen VAR:n tyyppistä, sen arvontuotantostrategiasta sekä sen liiketoimintamallista. VAR:n strategia on synkronoitu sen PLM järjestelmätoimittajan strategiaan.

Asiakkaan havaitsema arvo muodostuu osittain asiakkaan ja VAR:n välisen liikesuhteen tuottamasta arvosta. Lisäksi se on riippuvainen asiakkaan tyypistä. VAR tuottaa arvoa asiakkailleen, jos sen tuote- ja palvelutarjonta vastaa niiden tarpeita. Lisäksi se tuottaa arvoa, jos sillä on kyvykkyyksiä, tietämystä, asiantuntemusta ja kokemusta, joita sen asiakkaat tarvitsevat. Edistyneintä arvontuotantoa edustaa liikesuhteen mahdollistama yhteinen arvontuotanto, josta hyötyvät molemmat osapuolet.

Arvontuotanto on osittain riippuvainen toimittajan tyypistä. VAR tuottaa arvoa toimittajilleen, koska se laajentaa niiden läsnäoloa markkinoilla, tuntee markkinat ja niiden asiakkaat sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tutkimus on kontekstiriippuvainen. Se on maantieteellisesti ja kulttuurillisesti keskittynyt Pohjoismaihin. Tutkimuksen tulokset heijastavat kolmea tutkimustapausta ja niiden maantieteellistä ja kulttuurillista taustaa eikä sen takia ole sellaisenaan yleistettävissä. 


ISBN-10:
978-951-42-9948-3
Julkaisusarja:
Acta Universitatis Ouluensis. Series A 600
Kieli:
englanti
Kustantaja:
Oulun yliopisto
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2012
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
322
Tekijät:
Tuula Siira
Viivakoodi 9789514299483
Tuotekoodi 70020007
30,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.