Three Essays on Hedge Fund Performance

Tämä väitöskirja sisältää kolme artikkelia, joissa tutkitaan hedge-rahastojen menestystä. Ensimmäisessä artikkelissa rakennetaan yhdistelmäaineisto päätietokannoista ja tutkitaan tietokantojen eroavaisuuksien vaikutuksia keskeisiin kirjallisuudessa esitettyihin tutkimustuloksiin hedge-rahastojen riskikorjatun tuoton tasosta ja tuoton pysyvyydestä sekä rahastokohtaisten ominaispiirteiden ja riskikorjatun tuoton välisestä relaatiosta. Tutkimuksessa havaitaan että tutkimusaineiston valinta vaikuttaa merkittävästi aikaisemmassa kirjallisuudessa esitettyihin tutkimustuloksiin. Merkittävimmät erot tutkimustuloksissa eri tietokantojen välillä selittyvät tietokantojen eroavaisuuksissa toimintansa lopettaneiden rahastojen kattavuudessa ja näin ollen eloonjäämis- ja backfilling-harhan tasossa sekä rahastojen markkina-arvoa kuvaavan aineiston määrässä ja laadussa.

Toinen artikkeli tarkastelee rajoitteita, joita sijoittajat kohtaavat sijoittaessaan hedge-rahastoihin. Päähuomio on koko- ja lunastusrajoitteissa, jotka ovat käytännössä merkittävimmät rajoitteet hedge-rahastosijoittajalle. Rahastojen markkina-arvon ja riskikorjatun tuoton välillä on negatiivinen (positiivinen) relaatio kun tarkastellaan rahastojen tulevaa (historiallista) menestystä. Tulokset tukevat teoreettisia esityksiä, joiden mukaan rahastojen kasvu heijastuu menestykseen negatiivisesti. Markkina-arvoltaan pienissä rahastoissa on huomattavasti enemmän riskiä kuin markkina-arvoltaan suurissa rahastoissa. Korkeampi riski pienissä rahastoissa lisää tuotto-perusteisten palkkioiden merkitystä palkkiorakenteissa kun taas suurilla rahastoilla on kannustimet maksimoida markkina-arvon mukaan määriteltyjä hallinnointipalkkioita. Tulokset tukevat talousteoriaa, jonka mukaan riski ja tuoton taso pienevät rahastojen markkina-arvojen kasvaessa. Tuoton pysyvyys pienenee rahaston markkina-arvon kasvaessa. Kuitenkin hypoteettiset rahastot, jotka on hajautettu aikaisempiin menestyjiin keskeiset sijoittajien rajoitteet huomioiden, menestyvät riskikorjatusti.

Kolmannessa artikkelissa tutkitaan hedge-rahastojen kykyä lisätä riskikorjatun tuoton tasoa velkavivun avulla. Velkavivun käyttö kasvattaa sijoitusstrategian tuoton ja riskin tasoa alhaisemman velkatason osuuslajeihin verrattuna. Päätuloksena havaitaan, että tyypillinen sijoitusstrategian korkean velkatason osuuslajin tuoton taso on merkittävästi alhaisempi matalan velkatason osuuslajiin nähden kun molempien osuuslajien tuottoaikasarjat ovat asetettu samalle tasolle. Talousteoriaa ennustaa, että sijoittajien rajoitteet käyttää velkavipua ja velkavivun käyttöön liittyvät kustannukset heijastuvat salkun tuoton tasoon negatiivisesti.


ISBN-10:
978-952-62-0515-1
Julkaisusarja:
Acta Universitatis Ouluensis. G 67
Kieli:
englanti
Kustantaja:
Oulun yliopisto
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2014
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
226
Tekijät:
Pekka Tolonen
Viivakoodi 9789526205151
Tuotekoodi 70020012
Tekijä Pekka Tolonen, G 67, Oulu 2014
25,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.