Value creation in collaboration between software suppliers and customers: suppliers’ perspective

Tutkimus keskittyy arvontuotantoon ohjelmistoliiketoiminta kontekstissa, erityisesti ratkaisuliiketoimintaan. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä sekä teoreettista että empiirista ymmärrystä arvontuotannosta integroimalla taloustieteen arvontuotantoteorioita sekä ohjelmistoratkaisujen kehitystä ja käyttöä. Ohjelmistojen käytöstä syntyvää taloudellista arvoa on tutkittu todella vähän, vaikka käyttäjäkokemukset ovat keskeinen osa ohjelmistojen suunnittelua. Taloustieteen, erityisesti markkinoinnin, näkökulmasta arvoa on tutkittu laajasti, mutta tutkimukset keskittyvät asiakkaan ostopäätöksiin ja myyntiprosesseihin eivätkä tuotteen/ palvelun käytöstä saatavaan hyötyyn.

Teoreettinen viitekehys sisältää sekä asiakkaiden että toimittajien näkökulman vuorovaikutuksen aikana arvontuotantoprosessissa. Päänäkökulma on toimittajan, joten asiakas on kuin peili josta vaatimukset saavat alkunsa ja jonka kautta tehdyt ratkaisut tulevat näkyviksi. Empiirinen materiaali on kerätty tekemällä haastatteluja neljässä ohjelmistoalan yrityksessä. Tutkimusstrategia on laadullinen tapaustutkimus, jota on täydennetty narratiivisella menetelmällä.

Käyttöjakso on arvontuotantoprosessin sydän, koska ohjelmistoratkaisun menestys riippuu käyttökokemuksesta. Käyttötarkoituksen ymmärtäminen on avain asiakkaan käyttökokemuksen tukemiseen. Asiakkaan käyttökokemuksesta oppiminen on erittäin tärkeää ja osa vuorovaikutusta. Käyttökokemuksen arvioinnissa sekä hyvät että huonot kokemukset kasaantuvat ja saattavat aiheuttaa yllättäviä reaktioita.

Tutkimus yhdistää käyttäjien käyttökokemukset ja toimittajan pyrkimykset vaikuttaa näihin kokemuksiin arvonluomiseksi. Käyttäjien kokemalla arvolla on merkitystä sekä ohjelmistoliiketoiminnan kannattavuuden ja kasvun että käyttäjäkeskeisen suunnittelun kannalta. 


ISBN-10:
978-951-42-9805-9
Julkaisusarja:
Acta Universitatis Ouluensis. A 593
Kieli:
englanti
Kustantaja:
Oulun yliopisto
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2012
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
279
Tekijät:
Marjo Tiikkaja
Viivakoodi 9789514298059
Tuotekoodi 70020002
Tekijä Marjo Tiikkaja, A 593, Oulu 2012
0,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.