Tilastolliset Menetelmät

Tilastomenetelmien tuntemusta tarvitaan tutkimustulosten, mielipidemittausten ja talousraporttien ymmärtämiseen. Ymmärtäminen edellyttää usein myös kuvanlukutaitoa. Oikeiden johtopäätösten tekeminen vaatii tilastollisten perusmenetelmien hallintaa. Tilastomenetelmien avulla tilastoaineistosta jalostettua tietoa käytetään riskien arvioinnissa, ennusteiden laadinnassa ja päätöksenteon perustana.

Tässä kirjassa esitellään tilastomenetelmien perusasioita siten, että painotus on sovelluksissa, joista on hyötyä käytännön elämässä. Menetelmien matemaattisen taustan selvittely on jätetty vähäiseksi, ja kirjan matemaattinen taso on sen vuoksi pyritty pitämään kohtuullisena. Esimerkit ja tehtävät ovat käytännönläheisiä ja tuttuja jokapäiväisestä elämästä. Esimerkeissä on käytetty useita tietokoneohjelmia: Excel, MegaStat, SPSS, Survo ja VisualStatistics. Kirja on kuitenkin ohjelmistoriippumaton; useimmilla tilasto-ohjelmilla tai taulukkolaskentaohjelmilla pystytään toistamaan kirjassa esitettävät tulostukset.

Tilastollisen menetelmät soveltuu korkeakoulujen perusoppikirjaksi ja käsikirjaksi opinnäytetyön tekemiseen. Erityisen hyvin se sopii ammattikorkeakouluissa opiskeleville ja itseopiskelijoille, jotka tarvitsevat perustiedot tilastollisista menetelmistä.


ISBN-10:
9510331988
Kieli:
suomi
Kustantaja:
SanomaPro
Painos:
5-7.
Painovuosi:
2012
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
360
Tekijät:
Martti Holopainen, Pekka Pulkkinen
Viivakoodi 9789510331989
Tuotekoodi 28010572
Tekijä Holopainen, Pulkkinen
55,00 €