Vägar Till Grammatik

Ordet grammatik väcker ibland negativa associationer. Kanske tänker man tillbaka på skolans tragglande med ackusativobjekt och dativobjekt. Men grammatik kan ju vara något helt annat: ett otroligt fascinerande fält som handlar om det unikt mänskliga - något som vi människor behärskar men som djuren saknar - vår alldeles särskilda språkförmåga.

Trots att vi alla tillägnar oss vårt modersmål som barn utan minsta problem, anser många elever att grammatikmomenten i skolan är svåra. Lika komplicerat menar många lärare att det är att undervisa om grammatik. Hur kan man då göra för att väcka intresse hos varje elev att söka kunskap om språkets struktur?

I Vägar till grammatik ger författarna en översikt över grammatik och grammatikdidaktik med utgångspunkt i de didaktiska frågorna Vad? Varför? Hur?. Pedagogiska teorier med fokus på lärstilsteorin introduceras och olika konkreta, metodiska vägar till grammatikundervisning och lärande presenteras. För den som behöver uppdatera sina grammatikkunskaper finns en kortfattad språklära i slutet av boken.

Boken vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i svenska inom grundskolans senare del, på gymnasium och i vuxenutbildning. Den lämpar sig också väl som stöd för blivande och verksamma lärare i främmande språk.


ISBN-10:
9144037856
Kieli:
ruotsi
Kustantaja:
Studentlitteratur AB
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2006
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
213
Tekijät:
Lena Boström, Gunlög Josefsson
Viivakoodi 9789144037851
Tuotekoodi 28010477
Tekijä Boström, Josefsson
36,00 €