Sekakäyttöä ja salarakkautta, digi-tv ja monimediaisuuden murros Suomessa

Aiemmin olimme sanomalehti-, radio- tai televisioihmisiä, mutta yleisen mediakehityksen ja digitalisoitumisen myötä kulutamme mediasisältöjä välineestä riippumatta. Kirja käsittelee median kuluttamisen muutosprosessia yksittäisen median seuraamisesta kohti monimediaista käyttökulttuuria.

Keskiössä on digi-tv:n ja monimediaisuuden muutos Suomessa, erityisesti käyttäjien näkökulmasta. Teoksen pohjana on empiirinen useiden perheiden haastattelututkimus, analogisesta digitaaliseen televisioon siirtymisen vaiheessa. Digisiirtymän kautta tutkitaan, miten mediasuhteet muuttuivat ja miten mediumsuhde muuttui mediasuhteeksi. Median käyttö nojautuu myös sosiaalisiin suhteisiin ja käytöllä on vahva sosiaalinen ja kulttuurinen sidos.

Kirjan taustalla on Suomen Akatemian rahoittama Intermediaalisuus -projekti. Digitalisoituminen edisti eri medioiden konvergoitumista, yhdentymistä. Tämä taas edesauttoi sitä, että käyttäjät kuluttavat mediasisältöjä intermediaalisesti, ristiin ja rinnakkain, ollen vuorovaikutuksessa eri medioiden välillä.


ISBN-10:
9514491955
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Tampere University Press
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2013
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
164
Tekijät:
Seppo Kangaspunta
Viivakoodi 9789514491955
Tuotekoodi 28020282
Tekijä Kangaspunta
29,00 €