Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusmenetelmiä

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka on kehitetty oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teorioiden ja tutkimusten pohjalta.

Kognitiivista käyttäytymisterapiaa on viime vuosina alettu käyttää yhä laajemmin ja yhä uusien ongelmien hoidossa sitä mukaa kun tutkimusten ja käytännön kokemusten avulla on saatu näyttöä hoitojen vaikuttavuudesta. Terapiamuodon avulla saadaan hyviä hoitotuloksia usein melko lyhyidenkin hoitojaksojen avulla ja toisaalta se soveltuu hyvin käytettäviksi myös silloin kun kyse on hyvin vaikeista ongelmista, joiden hoito vaatii paljon aikaa


Viivakoodi 951446415x
Tuotekoodi 29590006
Tekijä Lehtonen, Lappalainen
20,00 €