Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa

Kirjassa tarkastellaan narratiivisuutta eli kertomuksia ja kerronnallisuutta opetuksessa ja oppimisessa. Kirjan puheenvuoroissa paneudutaan muun muassa narratiivisen tiedon ja oppimisen olemukseen sekä narratiivisten menetelmien käyttöön opetuksessa. \n\nNarratiivinen oppiminen voidaan ymmärtää ihmisen elämänkaaressa tapahtuvan muutoksen ja kehityksen prosessina. Kirjassa tätä pohditaan lähinnä identiteetin kehityksen näkökulmasta. \n\nNarratiivisuus oppimisessa liitetään kirjassa myös oppiainetietämyksen \nkertomukselliseen kartuttamiseen. Vaikka tarinoita ja kertomuksia on \nkäytetty kautta historian maailmasta ja sen ilmiöistä viestimiseen, ei yhtenäistä narratiivisen opetuksen tai oppimisen teoriaa vielä ole. \n\nKertomuksellisuus on tapa opettaa, mutta myös oppia. Kirja tarjoaa malleja siitä, miten narratiivisuutta (/ narratiivisia opetusmenetelmiä) voidaan käyttää opetuksessa varhaiskasvatuksesta aikuisten opetukseen.\n

ISBN-10:
9789514491658
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Tampere University Press
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2013
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
262 s.
Tekijät:
Eero Ropo, Maiju Huttunen
Viivakoodi 9789514491658
Tuotekoodi 28020277
Tekijä Ropo, Huttunen
31,00 €