A Study on Variables, Technology Facilitators and Measures of Value Co-creation for Management

Asiakkaasta on tullut yrityksen kekseliäs konsultti – nämä tekijät edistävät arvoa luovaa yhteiskehittämistä

Yhteiskehittäminen eli tuotteiden ja palveluiden parantaminen ja kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa on muuttanut merkittävästi yritysten tuote- ja palvelukehitystä. Balaji Gopalan on tutkinut tuotantotalouden väitöskirjassaan, mitkä tekijät voivat edistää arvoa luovaa yhteiskehittämistä.

Vaasan yliopistossa väittelevän Gopalanin mukaan asiakkaat haluavat nykyään tuotteita ja palveluita, jotka ovat yksilöllisiä, räätälöityjä ja yhteistyössä kehitettyjä. Yhteiskehittävästä asiakkaasta onkin tullut yrityksille kekseliäs konsultti sekä ongelmanratkaisija.

– Asiakkaiden luovuus on jo muuttanut merkittävästi tuote- ja palvelukehitystä yrityksissä kuten vaikkapa Nike, LEGO, BMW, IKEA, IBM, P&G, Philips, Samsung, Starbucks ja Unilever, sanoo Gopalan.

Apuna on ollut tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen: matkapuhelinverkot, sosiaalinen media ja internet ovat tuoneet paljon uusia mahdollisuuksia luovaan ja osallistavaan tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittämiseen.

Gopalanin väitöstutkimuksen tulosten mukaan älyllinen, sosiaalinen, taloudellinen ja motivaatio edistää arvoa luovaa yhteiskehittämistä.

Hän haastatteli väitöstutkimuksessaan intialaisia johtajia eri sektoreilta ja kartoitti, mitkä yhteiskehittämisen motivaatiotekijät ovat vastaajien mukaan tärkeimpiä.

– Älyllisessä motivaatiossa tekijöinä nostettiin esiin asiakasinnovaatiot, asiakkaan tehokkuus ja aikomukset, ongelmanratkaisu, oppiminen ja mieltymykset sekä asiakkaiden vuorovaikutus.

Sosiaalisen motivaation tekijöinä mainittiin etenkin asiakkaan arvot ja tulkinnat, tuottavuus sosiaalisten verkostojen kautta, asiakastyytyväisyys, anteliaisuus ja vastavuoroisuus, asiakasarvo, asiakkaiden motivaatio ja sitoutuminen.

– Vastaajille tärkeitä taloudellisen motivaation tekijöitä olivat asiakastieto, asiakkaiden tulot ja kannustimet, markkinatuntemus, mainonta, myynninedistäminen ja liiketoimintastrategia.

Gopalanin mukaan vastaajat tunnistivat vain ne tekijät, jotka olivat hyödyllisiä tai merkityksellisiä heidän liiketoiminnalleen ja jättivät muut huomiotta.

He eivät pitäneet tärkeinä tekijöinä esimerkiksi asiakkaan mieltymyksiä, ostoaikeita, asiakkuuden johtamista, asiakasuskollisuutta ja asiakkaan hyvinvointia.

Gopalanin mukaan yritykset eivät vielä täysimääräisesti hyödynnä arvoa luovan yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Hänen mukaansa yritysten tulisikin auditoida nykyinen tuote- ja palveluinnovaatioihin pyrkivä yhteiskehittämisen tapa ja suunnitella toimenpiteet tulosten mukaisesti.


Aihe:
Väitöskirja
Julkaisusarja:
Acta Wasaensia
Kieli:
englanti
Kustantaja:
Vaasan yliopisto
Osasto:
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö
Painovuosi:
2019
Sivumäärä:
196
Tekijäorganisaatio:
Vaasan yliopisto
Tekijät:
Gopalan, Balaji
Viivakoodi 9789524768481
Tuotekoodi 024754
Tekijä Balaji Gopalan
35,00 €