Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina

Suhteessa maailmaan -teos aukaisee luokkahuoneen ovea moninaisiin oppimisympäristöihin ja tilanteisiin. Teos on laadittu edistämään eheyttävien opetus- ja oppimiskäytäntöjen vakiintumista koulun arkeen. Kirjassa edetään tilannesidonnaisen oppimisen tutkimusperustasta käytännön sovelluksiin eri oppiaineissa ja oppiaineita yhdistäen. Oppimisen painopiste siirtyy opettajan ja oppilaan välisestä suhteesta oppilaan ja ympäröivän maailman väliseen suhteeseen.

Teoksessa tarkastellaan oppimisen tilanne- ja paikkasidonnaisuuksien merkityksiä erilaisten
oppimisympäristöjen ja teknologian näkökulmasta. Lisäksi esitellään, miten irrallisista oppisisällöistä siirrytään opettelemaan tietoja ja taitoja oppiainerajoja ylittäen. Oppiminen tapahtuu erilaisissa paikoissa kuten blogeissa, museossa, metsässä, saaristossa, koulupihoissa, kylissä ja kaupunginosissa. Kirjassa tarkastellaan niin leikkiä, pelillisyyttä
ja teknologiaa kuin talvea ja kotoutumistakin aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä. Aistisuus kokonaisvaltaisena oppimisena punoo yhteen useita näkökulmia.

Kirjoittajat edustavat monialaista asiantuntijuutta varhaiskasvatuksesta korkeakoulupedagogiikkaan.

Teoksen sisällysluettelo


ISBN-10:
978-952-310-935-3
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Lapland University Press
Painovuosi:
2018
Sidosasu:
pehmeäkantinen kirja, nid.
Sivumäärä:
315
Tekijät:
Päivi Granö, Mirja Hiltunen ja Timo Jokela (toim.)
Tuotekoodi 024745
30,00 €