Kokemuksen tutkimus VI: Kokemuksen käsite ja käyttö

Kokemus on jokaiselle tuttu arkinen ilmiö, johon toisinaan luotetaan jopa enemmän kuin tutkittuun tietoon. Se on myös tieteellinen käsite, jonka parissa lukuisat eri alojen tutkijat työskentelevät. Kokemuksen määritelmästä tai merkityksestä ollaan kuitenkin monilla aloilla vielä epävarmoja. Käsitteen määritelmät – ja myös niiden puuttuminen – vaikuttavat siihen, miten käsitettä käytetään ja miten eri tieteenalat kykenevät keskustelemaan kokemuksesta.

Tämä teos edistää kansallisten pioneeritieteenalojen työtä ja on ponnekas keskustelunavaus kokemuksen käsitteestä ja käytöstä aloilla, jotka kyllä hyödyntävät kokemusta tutkimuksissaan mutta joissa varsinaisella kokemuksen tutkimuksella ei vielä ole vahvaa perinnettä Suomessa.

Kokemuksen tutkimus VI: Kokemuksen käsite ja käyttö sisältää kaksitoista artikkelia, jotka edustavat laajasti kokemuksen tutkimuksen eri tieteenaloja ja edistävät tieteiden­välistä dialogia.


Teoksen sisällysluettelo:

Kokemuksen käsitteen ja käytön jäljillä
Jarkko Toikkanen ja Ira A. Virtanen

Äärellisyyden kohtaaminen: kokemuksen filosofista käsitehistoriaa
Jussi Backman

Kokemuksen tutkimuksen metatiede: kokemuksen käsitteen käytön ja kokemuksen ehtojen tutkimus
Jani Kukkola

Fenomenologisen, hermeneuttis-fenomenologisen ja narratiivisen kokemuksen tutkimuksen käytäntöjä
Virpi Tökkäri

Kasvatuspsykologia monitieteisessä kokemuksen tutkimuksessa: kehityksen sosiaalinen tilanne ja perusteltu osallisuus elämisen näyttämöillä
Teemu Suorsa

Kokemuksellisuus yhteiskunnallis-poliittisessa mielipiteenmuodostuksessa
Hanna Rautajoki

Kehollinen kokemus, muutos ja sukupuolen moninaisuus
Lotta Kähkönen

Toinen persoona musiikillisen kuuntelukokemuksen tutkimisessa
Kai Tuuri ja Henna-Riikka Peltola

Kokemustiedon määritykset ja käyttö julkisen terveydenhuollon kontekstissa
Marjaana Jones

Kehollisesta kokemisesta kohti sanallistettuja kokemuksia: hevoset reflektoinnin mahdollistajina
Paula Rossi ja Päivi Lundvall

Kuvallinen fenomenologia viitekehyksenä ja menetelmänä kompleksisen asiantuntijatyön tutkimiselle
Johanna Nevala ja Ville Pietiläinen

Taiteellinen toiminta kokemuksen koettelun paikkana
Taneli Tuovinen ja Riikka Mäkikoskela

Kirjoittajaesittelyt lukujärjestyksessä


ISBN-10:
978-952-310-941-4
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Lapland University Press
Sidosasu:
pehmeäkantinen kirja, nid.
Sivumäärä:
254
Tekijät:
Jarkko Toikkanen ja Ira A. Virtanen (toim.)
Tuotekoodi 024703
30,00 €