Essays on the Relationship between Corporate Governance Mechanisms and Risk-Taking by Financial Institutions

Omistajalähtöiset hallintojärjestelmät voivat rohkaista liiallista riskinottoa pankeissa

Vahvat, omistajaystävälliset hallinto- ja ohjausjärjestelmät voivat johtaa liialliseen riskinottoon rahoituslaitoksissa, selviää Jamshed Igbalin väitöstutkimuksesta.

Iqbal on tutkimuksessaan tarkastellut hallinto- ja ohjausjärjestelmien vaikutusta yhdysvaltalaisten julkisesti noteerattujen pankkien ja rahoituslaitosten riskisyyteen.

– Pankeilla ja muilla rahoituslaitoksilla on yleensä korkeampi optimaalinen riskinottotaso kuin muilla toimialoilla toimivilla yrityksillä, sanoo Iqbal.

Iqbalin mukaan tämä selittyy osin sillä, että markkinat odottavat viime kädessä valtioiden ja keskuspankkien tukevan rahoituslaitoksia, jos ne ajautuvat ongelmiin.

– Omistajaystävälliset hallinto- ja ohjausjärjestelmät voivat edistää riskisemmän toimintakulttuurin omaksumista rahoitusalan yrityksissä, mikä taas johtaa yleisesti suurempaan riskinottoon, selittää Iqbal, joka väittelee perjantaina 15. kesäkuuta Vaasan yliopistossa.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät ja rahoituslaitosten riskisyys

Pankit ja muut rahoituslaitokset ovat erityisen sääntelyn ja valvonnan alla. Esimerkiksi pankkien vakavaraisuussääntely pyrkii varmistamaan, että pankeilla on riittävä määrä pääomaa kattamaan liiketoiminnalliset riskit ja mahdolliset tappiot kriisitilanteissa. Tämän sääntelyn ja viranomaisvalvonnan voidaan katsovan joko täydentävän tai korvaavan rahoituslaitosten sisäisiä hallinto- ja valvontakäytäntöjä.

– Koska sääntely ja valvonta vaikuttavat yrityksen sisäisiin hallinto- ja ohjausjärjestelmiin rahoitusalan yrityksissä, useimmat aiemmat yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmiin liittyvät tutkimukset ovat jättäneet rahoituslaitokset tutkimusaineiston ulkopuolelle. Tästä syystä tiedämme yllättävän vähän rahoituslaitosten sisäisten hallinto- ja ohjausjärjestelmien vaikutuksesta niiden riskisyyteen, selittää Iqbal.

Iqbalin väitöskirjan tulokset osoittavat, että omistajalähtöiset hallintojärjestelmät ja omistajaystävälliset hallitukset lisäävät rahoitusinstituutioiden systeemiriskiä ja maksukyvyttömyysriskiä. Väitöstutkimuksessa havaittiin, että yhdysvaltalaiset pankit, joilla oli perinteisessä mielessä ”parhaat” hallinto- ja ohjausjärjestelmät, olivat huomattavasti riskisempiä vuonna 2008 puhjenneen globaalin talouskriisin aikana.

Johdon palkitsemisjärjestelmät vaikuttavat rahoituslaitosten riskisyyteen

Iqbal tarkastelee väitöskirjassaan myös ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien ja erityisesti riskinottokannustimien vaikutusta pankkien ja muiden rahoituslaitosten riskisyyteen.

Iqbalin tulokset osoittavat, että riskinottokannustimet johdon palkitsemisessa eivät välttämättä lisää rahoituslaitosten riskisyyttä. Toisaalta Iqbal kuitenkin havaitsee, että palkitsemisen eriarvoisuuden kutistuminen toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon välillä kasvattaa pankkien riskisyyttä.


Aihe:
Väitöskirja
Julkaisusarja:
Acta Wasaensia
Kieli:
englanti
Kustantaja:
Vaasan yliopisto
Osasto:
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö
Painovuosi:
2018
Sivumäärä:
178
Tekijät:
Iqbal, Jamshed
Viivakoodi 9789524768108
Tuotekoodi 024693
Tekijä Jamshed Iqbal
25,00 €