Measuring Leadership Behaviour in a Global Industry: Sand Cone Model of Transformational Leadership and People, Process and Goal Model

Miten tunnistaa hyvä johtaja nykypäivän kilpailullisessa maailmassa?

On jo pitkään ymmärretty, että johtaminen vaikuttaa merkittävästi henkilöstön työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen, mikä puolestaan vaikuttaa suoraan organisaation menestykseen. Mutta miten tunnistaa hyvä johtaja?

Thanh Ha-Vikström on väitöskirjassaan esittänyt kaksi uutta tapaa mitata johtamisen tehokkuutta. Toinen näistä on parannettu Sand Cone -malli, joka mittaa yhteisöllisen eli transformationaalisen johtajuuden vaikuttavuutta ja toinen on aivan uusi People, Process and Goal -malli, jota voidaan käyttää johtamiskäyttäytymisen keskeisten painopistealueiden mittaamiseen.

– Molempia malleja voidaan käyttää ohjeistuksena johtajille sekä parantamaan heidän itsetuntemustaan ja johtamistaitojaan. Lisäksi malleja voidaan käyttää myös rekrytointiin tai esimerkiksi ylennystä suunnitellessa. Mallien avulla organisaatio voi kehittää tehokkaampia strategioita johtamiskoulutusta ja johtajien kehittymistä varten, kertoo Ha-Vikström, joka väittelee perjantaina 15. kesäkuuta Vaasan yliopistossa.

Sand Cone -malli soveltuu Ha-Vikströmin hyvin etenkin lyhyelle aikavälille tai nykytilanteeseen, kun taas People. Process and Goal -malli soveltuu parhaiten pidemmän aikavälin tarkoituksiin.

– Väitöstutkimukseni perusteella suosittelen käyttämään Sand Cone -mallia johtajien nykyisten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen, kun taas johtoryhmille on suositeltavaa käyttää People, Process and Goal -mallia, jonka avulla voidaan määritellä sopiva tasapaino eri johtamisen painopistealueiden välille.

Transformationaalinen johtaja innostaa

Sand Cone -malli mittaa transformationaalisen johtajuuden vaikuttavuutta. Transformationaaliset johtajat toimivat roolimalleina ja kykenevät innostamaan, kannustamaan ja motivoimaan alaisiaan. He kohtelevat tiiminsä jäseniä kumppaneina, jotta koko tiimi voi työskennellä tuottavasti ja organisaatioon sitoutuen.

Ha-Vikströmin mukaan johtajuutta on tärkeä pystyä mittamaan. Hän muistuttaa, että ilman mitään mittareita sattuma tai pelkkä tuuri voi ratkaista, kuka etenee johtajaksi. Seurauksena voi olla heikkoja johtajia ja huonoa johtajuutta, joka vähentää työtyytyväisyyttä ja latistaa motivaatiota sekä saa hyvät työntekijät siirtymään kilpaileviin yrityksiin. Tämä taas näkyy yrityksen tulosrivillä ja tuottavuudessa.

– Jotta yritys voisi menestyä kilpailluilla markkinoilla ja hallita globaalia liiketoimintaa, se tarvitsee innovatiivisen tavan arvioida johtamiskykyä. Yrityksen tulee myös investoida johtamiskoulutukseen, jotta se voisi varmistua siitä, että johtajilla on riittävät taidot ja tiedot, sanoo Ha-Vikström.

Sand Cone -malli ja People, Process and Goal -malli on kehitetty osin eri tarkoituksiin. Tutkimuksen mukaan organisaation tulisi valjastaa kunkin mallin vahvuudet omaan tilanteensa.

Väitöskirja koostuu viidestä vertaisarvioidusta julkaisusta. Tulokset perustuvat monimenetelmälliseen lähestymistapaan, johon sisältyy kvantitatiivista aineistoa, haastatteluja ja sekä havainnointia.


Aihe:
Väitöskirja
Julkaisusarja:
Acta Wasaensia
Kieli:
englanti
Kustantaja:
Vaasan yliopisto
Osasto:
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö
Painovuosi:
2018
Sivumäärä:
218
Tekijät:
Ha-Vikström, Thanh
Viivakoodi 9789524768146
Tuotekoodi 024692
Tekijä Thanh Ha-Vikström
45,00 €