The interplay between the sociomaterial, cognitive and paradox views in the field of strategy as practice : “How can we know what we think until we see what we do”

Ei sittenkään mitään sanahelinää – näin strategiasta tulee kaikkien juttu

Suvi Einolan väitöstutkimus ottaa kantaa organisaatioiden ikuiseen akilleen kantapäähän: strategian toteuttamiseen. Kaikki tunnistavat organisaation, jossa ylimmän johdon laatima strategia pölyttyy pöytälaatikossa muun organisaation kokiessa sen sanahelinäksi, toisinaan kirosanaksikin. Säännöllisin väliajoin johtoryhmä kaivaa strategian pöytälaatikon uumenista vain todetakseen, että siihen asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Einolan mukaan näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

”Jos et voi yksinkertaistaa, et voi osallistaa”

Kun strategia on sitä, mitä organisaatio tekee, ennemminkin kuin jotakin, mitä organisaatiolla on, ensiarvoisen tärkeää on kyetä luomaan yhteinen ymmärrys strategiasta ja sen sisällöstä. Tuon yhteisen ymmärryksen luominen on mahdollista muutamaa keskeistä periaatetta noudattamalla. Strategiatyöhön tulisi osallistaa niin laaja joukko työntekijöitä kuin mahdollista. Jotta osallistaminen onnistuisi, tulisi strategiatyötä ohjata yksinkertaisilla työkaluilla ja käytännöillä.

– Minulta on usein kysytty, millainen strategia on paras. Vastaus on yksinkertainen: sellainen, jonka tekemisessä olen itse ollut mukana. Silloin olen sitoutunut toteuttamaan strategiaa, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Einola.

Einola on tutkinut sekä yksityisiä yrityksiä että kuntaorganisaatiota. Hän toteaa sekä yksityisten että julkisten organisaatioiden painivan samojen ongelmien parissa.

– Aiemmin ajateltiin, ettei kuntaorganisaatio tarvitse strategiaa, sillä lainsäädäntö määrittää kunnan tehtävät. Kunnat kuitenkin kilpailevat keskenään enemmän kuin koskaan aiemmin saadakseen yrityksiä alueelleen, sitä kautta uusia työpaikkoja ja toisaalta osaavaa työvoimaa sekä riittävästi koulutuspaikkoja. Näen kuntien välisessä kilpailussa paljon samankaltaisuutta yritysten väliseen kilpailuun, Einola toteaa.

Yhteinen ymmärrys löytyy vain vuoropuhelulla

Sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden hurja muutosvauhti nostaa esiin uusia jännitteitä, joiden välillä organisaatioiden on kyettävä tasapainoilemaan ja rakentamaan yhteistä ymmärrystä halutusta suunnasta. Osallistumisen mahdollistavat käytännöt ja työkalut luovat pohjan tasapainon löytämiselle.

– Irralliset visiolausekkeet ja arvot, jotka sopisivat mille tahansa organisaatiolle, eivät auta eteenpäin. Organisaation on kyettävä aitoon vuoropuheluun ydinosaamisestaan, asiakaslupauksistaan, toiminnan logiikasta sekä tavoitteista, mittareista ja toimenpiteistä, joihin organisaatio sitoutuu.  Lopuksi tehty työ tulee kyetä tiivistämään siten, että jokainen organisaatiossa voi muistaa ja sitoutua keskeisiin tavoitteisiin.

Einola on kerännyt laajan etnografisen aineiston Vaasan kaupungin strategiatyöstä vuosina 2012–2018. Hän on suunnitellut ja toteuttanut yli 100 strategiatyöpajaa kaupunkiorganisaation eri tasoilla. Vaasan kaupungin ”Pohjolan energiapääkaupunki” strategiatyön kuvaus on julkaistu Vaasan yliopiston professori Marko Kohtamäen ja tutkija Suvi Einolan kirjoittamana opetusesimerkkinä maailman eniten myydyssä strategia-alan kirjassa Exploring Strategy.


Aihe:
Väitöskirja
Julkaisusarja:
Acta Wasaensia
Kieli:
englanti
Kustantaja:
Vaasan yliopisto
Osasto:
Johtamisen yksikkö
Painovuosi:
2018
Sivumäärä:
166
Tekijät:
Einola, Suvi
Viivakoodi 9789524768122
Tuotekoodi 024683
Tekijä Suvi Einola
45,00 €