Luottamusmiesjärjestelmä systeemisenä ilmiönä - Tarkastelussa yksityisen terveyspalvelualan luottamusmiesjärjestelmä

Asenne ratkaisee – onko luottamusmies yksityisellä terveyspalvelualalla voimavara vai välttämätön paha?

Yksityisellä terveyspalvelualalla työntekijöiden on haasteellista löytää keskuudestaan luottamusmiestä. Työntekijät eivät ole aina riittävän kiinnostuneita työehtoihin liittyvistä asioista tai heillä ei ole uskallusta ryhtyä luottamusmieheksi. Työnantajakin saattaa suhtautua luottamusmiehen valintaan kielteisesti. Syynä on esimerkiksi se, että työpaikalla on epäselvää, mitä luottamusmiestehtävä tarkoittaa.

HTM Päivi Kukkola tutki sosiaali- ja terveyshallintotieteen väitöskirjassaan, miten luottamusmiesjärjestelmä yksityisellä terveyspalvelualalla toimii.

Keskeisenä tutkimustuloksena oli, että toimivasta luottamusmiesjärjestelmästä hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja.  Luottamusmies on näillä työpaikoilla olennainen osa organisaation toimintaa. Yhteisenä tavoitteena oli se, että sekä yritys että henkilöstö voivat hyvin. Tavoitteeseen on mahdoton päästä, jos osapuolet kokevat olevansa toisensa vihollisia.

– Hyvä yhteistyö, yhdessä tekeminen, arvostus, luottamus sekä luottamusmiehen riittävät toimintaedellytykset tehtävän hoitamiseen korostuivat työpaikoilla, joissa luottamusmiesjärjestelmä toimi, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Päivi Kukkola.

Kukkolan väitöskirjaa varten tekemistä haastatteluista kävi ilmi, että kaikilla työpaikoilla luottamusmiestä ei mielletä yhteistyökumppaniksi, ja luottamusmies kokee olevansa välttämätön paha. Tutkimukseen osallistunut haastateltava kuvaa tilannetta näin:

”Luottamusmies nähdään viel tosi monessa paikassa uhkana, et se on jollakin tavalla uhka sen yrityksen menestykselle… nähään et se on edelleen semmonen, barrikadeilla riehuva, punasta lippua liehuttava yksilö, jonka tehtävä vaan on hankaloittaa, ja oikeesti se tehtävähän on ihan päinvastanen.”

Sote-uudistuksen ja valinnanvapauden myötä yritykset saavat nykyistä tärkeämmän roolin terveyspalvelujen tuottajina. Yleisessä työmarkkinakeskustelussa on esillä paikallisen sopimisen lisääminen ja vahvistaminen. Siihen tarvitaan luottamusta ja hyvää yhteistyötä.

– Mitä tapahtuu niillä työpaikoilla, joilla luottamusmiesjärjestelmää ei saada toimimaan? Kukkola kysyy.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on systeemiteoria, jonka avulla ilmiötä pyrittiin hahmottamaan ja ymmärtämään kokonaisuutena. Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, ei tuloksia voi yleistää. Tulokset ovat 25 haasteltavan näkemyksiä ja kokemuksia asiasta. Kohderyhminä olivat yksityisen terveyspalvelualan toimijoiden luottamusmiehet, työnantajan edustajat sekä työnantaja- ja työntekijäliittojen edustajat. Tutkimusta voi hyödyntää luottamusmiesjärjestelmän kehittämisessä sekä siihen liittyvässä keskustelussa.


Aihe:
Väitöskirja
Julkaisusarja:
Acta Wasaensia
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Vaasan yliopisto
Osasto:
Johtaminen
Painovuosi:
2018
Sivumäärä:
204
Tekijät:
Kukkola, Päivi
Viivakoodi 9789524768061
Tuotekoodi 024679
Tekijä Päivi Kukkola
25,00 €