Toimiva webinaari

Tee toimiva reaaliaikainen webinaari!

Webinaari on reaaliaikainen, välitön verkko-oppimistilanne, -seminaari tai -kokous. Webinaareissa käytetään erilaisia teknisiä ympäris-töjä. Niiden ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa videokuva, ääni, kirjoittaminen, näytön jakaminen sekä pienryhmiin ja puheenvuoron pyytämiseen liittyvät toiminnot. Osallistujat ottavat yhteyden webi-naariin internetin välityksellä tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan.
Teos keskittyy reaaliaikaisten webinaarien hyödyntämiseen oppi-misessa ja kokouksissa sekä seminaareissa. Kirjasta saa tietoa ja käytännön vinkkejä erilaisista webinaareista ja niiden menetelmistä. Tapauskuvauksista nähdään, kuinka webinaari on yksi oppimisympä-ristö muiden joukossa.
Yhteisöllinen pedagogiikka ja aktiivisuuteen pyrkivä reaaliaikainen opetus eivät vielä ole vakiinnuttaneet asemaansa oppimisessa. Sa-moin on kokousten ja seminaarien laita. Tämä julkaisu pyrkii rohkaise-maan digiajan valmentajia, opettajia ja opiskelijoita sekä seminaarien ja kokousten vastuutahoja monipuolistamaan käytäntöjään. Digiky-vykkäälle osallistujalle on tarjottava enemmän kuin seuraajan rooli.


ISBN-10:
9789524562928
Julkaisusarja:
Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 51.
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2018
Sidosasu:
Pehmeäkantinen
Sivumäärä:
110
Tekijät:
Päivi Timonen
Viivakoodi 9789524562928
Tuotekoodi 024668
Tekijä Päivi Timonen
32,00 €