KORKEASTI KOULUTETTUJEN VAMMAISTEN INTEGROITUMINEN ICT-ALALLE HEIDÄN ITSENSÄ KOKEMANA – ”ÄLÄ ANNA MUILLE ETUMATKAA!”

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, kuinka korkeasti koulutetut fyysisesti vammaiset
tai aistivammaiset henkilöt integroituvat tieto- ja viestintäteknologia-alalle (ICT). Näkökulmana
oli vammaisten oma kokemus. Aikaisempien yhden näkökulman tutkimusten sijaan tämä
tutkimus etsi tekijöitä, jotka vaikuttavat ICT-alan opiskelupaikan valintaan, edistävät vammaisten
henkilöiden työllistymistä ja kannustavat heitä jatkamaan ICT-alalla. Yksi haastateltu tiivistikin
asian osuvasti seuraavasti:
Älä anna muille etumatkaa!
Yleisesti ICT-alan työn ei nähdä vaativan fyysisiä ominaisuuksia, eikä työ ole yleensä ruumiillisesti
raskasta. ICT-alan työn voidaan katsoa soveltuvan hyvin henkilöille, joilla on rajoitteita
vammoistaan johtuen.
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Kyseessä oli empiirinen tutkimus,
jossa otettiin huomioon sosiaalitutkimuksen elementtejä. Tutkimusaineisto perustui 21
semi-strukturoituun haastatteluun, joihon osallistui kahdeksan naista ja 13 miestä. Haastateltaville
tarjottiin mahdollisuus kertoa kokemuksistaan mahdollisimman vapaasti. Tutkimukseen osallistuneiden
henkilöiden vammojen vaikeusaste, ikä ja työkokemus vaihtelivat laajasti. Kaikki
haastatellut olivat suomalaisia, ja he olivat opiskelleet ICT-alaa korkeakouluissa sekä työskennelleet
tai työskentelivät tutkimuksen aikana ICT-alalla.
Tutkimus osoitti, että vammaisuus vaikuttaa merkittävästi ICT-alan opiskelupaikan valintaan.
Haastateltavat tunnistivat hyvin vammoistaan johtuvat rajoitteet. Haastatellut työllistyivät
tutkimuksen perusteella hyvin ICT-alan työtehtäviin. Muutama haastateltava tosin mainitsi, että
vammaisuus oli vaikuttanut negatiivisesti yksittäisissä työpaikkahakuprosesseissa. Tutkimus
osoitti myös, että vammaiset henkilöt pystyvät työskentelemään ICT-alan työtehtävissä itsenäisesti,
ja että he integroituvat työyhteisöön. Lähes kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli pitkä
työura ensimmäisen työnantajansa palveluksessa, ja he olivat edenneet työuralla hyvin.
Väitöskirjan tulosten toivotaan rohkaisevan vammaisia nuoria hakeutumaan korkeakouluopintoihin
ja työelämään aikaisempaa aktiivisemmin sekä heidän opettajiaan ja työnantajiaan
kiinnittämään enemmän huomiota osaamiseen ja kelpoisuuteen kuin vammaisuuteen. Perheen ja
yksittäisten opettajien kannustus nähtiin tutkimuksessa myös korkeakouluopintojen aloittamisen
kannalta merkittäväksi tekijäksi.
Tutkimuksen yhteydessä havaittiin myös, että työllistymisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat
opiskelujen aikana luodut verkostot ja osaaminen. Tämä tutkimus haastaa myös yrityksissä rekrytoinneista
vastaavia henkilöitä arvioimaan omia arvojaan ja asenteitaan erilaisia ihmisiä kohtaan.


ISBN-10:
9789526217628
Julkaisusarja:
ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS A Scientiae Rerum Naturalium
Kustantaja:
Oulun yliopisto
Painos:
Osajulkaisuväitöskirjan yhteenveto-osa
Painovuosi:
2017
Sivumäärä:
101
Tekijät:
MONONEN JUKKA
Viivakoodi 9789526217628
Tuotekoodi 024647
Tekijä MONONEN JUKKA
20,00 €