A longitudinal study of organizational capability development process — rendering project portfolio management capability (PPMC)

Menestyksekäs kyvykkyyden kehittäminen vaatii organisaatiolta muutakin kuin valmiita reseptejä

"Jokainen organisaatio seuraa omaa yksilöllistä polkuaan kyvykkyyden kehittymisessä. Siksi paljon käytetyt, valmiit oppikirjareseptit kyvykkyyden kehittämiseen eivät takaa onnistumista", sanoo Vaasan yliopistossa perjantaina 9. helmikuuta väittelevä Aurangzeab Butt.

Butt tarkastelee tuotantotalouden väitöskirjassaan organisaation kyvykkyyden kehittämistä. Näkökulmana hänellä on projektiportfolion eli projektisalkun hallintaan liittyvän kyvykkyyden kehittäminen.

– Organisaation kyvykkyys tarkoittaa sen potentiaalista kykyä ja mahdollisuuksia saavuttaa järkeviä tuloksia, kuten kyvykkyyttä kehittää uusia tuotteita. Liiketoimintaorganisaatiolla voi olla useita erilaisia kyvykkyyksiä, joilla ne voivat luoda asiakkailleen arvoa, Butt luonnehtii.

Buttin mukaan organisaatiot kehittävät, ylläpitävät ja yhdistelevät erilaisia kyvykkyyksiä vastauksena muuttuviin liiketoimintaympäristöihin.

– Organisaation kyvykkyyden tuloksellisuus on riippuvaista kyvykkyyden kehittymiseen liittyvästä liiketoimintaympäristöstä. Johtajien on tärkeää ymmärtää, että organisaatiot ovat järjestelmiä, jossa yhden kyvykkyyden kehittäminen vaikuttaa myös muihin kyvykkyyksiin. Yhden kyvykkyyden kehittämisen painottaminen johtaa vain lyhyen tähtäimen tuloksiin, sillä yksittäisen kyvykkyyden arvonluontimahdollisuudet vähenevät muuttuvassa ympäristössä, varottaa Butt.

Erilaiset polut kyvykkyyden kehittymiseen

Butt rakentaa väitöskirjassaan viitekehyksen kyvykkyyden kehittymisen tutkimista varten ja soveltaa sitä tapaustutkimuksen kohteena olevan teollisuusyritykseen, josta hän on kerännyt aineistoa yhdeksän vuoden ajalta. Tutkimustulokset osoittavat, että projektisalkun hallintaan liittyvien kyvykkyyksien kehittymisen polut monikansallisen yrityksen kolmessa eri liiketoimintayksikössä eroavat toisistaan.

Buttin mukaan tämä johtuu siitä, että kyvykkyyksien kehittämisen konteksti on erilainen eri liiketoimintayksiköissä ja niissä opitaan hyvin erilaiset tavat kehittää kyvykkyyttä.

Tapaustutkimus osoittaa myös sen, että organisaation tehokas toiminta ei ole minkään yksittäisen kyvykkyysosatekijän seurausta. Sen sijaan kaikki tunnistetut oppivan organisaation oppimiskeinot eli yhden, kahden ja kolmen palautekehän oppimisen perustyypit kehittävät tehokkaasti toimivan organisaation kyvykkyyksiä.

Buttin tutkimuksen mukaan kyvykkyyden kehittymisprosessi muodostuu improvisoiduista hienosäätö-, uudelleenjärjestely- ja muokkausvaiheista. Niiden tuloksena organisaation kyvykkyys pysyy aina yksilöllisenä ja voi siten tuottaa vaihtelevia tuloksia.


Aihe:
Väitöskirja
Julkaisusarja:
Acta Wasaensia
Kieli:
englanti
Kustantaja:
Vaasan yliopisto
Osasto:
Tuotantotalous
Painovuosi:
2018
Sivumäärä:
300
Tekijät:
Butt, Aurangzeab Farid
Viivakoodi 8782724767958
Tuotekoodi 024644
Tekijä Aurangzeab Farid Butt
45,00 €