Nuorten johtajien eettiset profiilit - Q-metodologinen tutkimus eettisestä johtajuudesta uuden sukupolven määrittämänä

Lait, rehellisyys vai arvot? – Tätä eettinen johtajuus tarkoittaa nuorille johtajille

Nuorilla johtajilla on keskenään erilainen näkemys siitä, mikä eettisessä johtajuudessa on tärkeää. Yhtä mieltä he ovat silti siitä, että työntekijöitä tulee arvostaa. Tämä ilmenee Lotta Pitkäsen julkisjohtamisen alan väitöskirjasta, jossa tarkastellaan eettistä johtajuutta ja erityisesti sitä, mitä eettisyys johtajuudessa tarkoittaa julkisen sektorin eri organisaatioissa työskenteleville nuorille johtajille ja esimiehille.

– Eettinen johtajuus on laaja kokonaisuus, johon kuuluvat arvot ja eettiset periaatteet. Yleensä sillä tarkoitetaan toimintaa, joka on ennen kaikkea rehellistä ja johdonmukaista, ja joka näkyy johtajan toiminnassa ja päätöksenteossa sekä hänen suhteissaan muihin, kuten työntekijöihin ja sidosryhmiin, muistuttaa Vaasan yliopistossa väittelevä Pitkänen.

Sääntöjen seuraaja, reilu henkilöstön kuuntelija vai arvotietoinen päätöksentekijä?

Väitöstutkimus tuo esiin erilaisia käsityksiä siitä, mitkä asiat kuuluvat eettiseen johtajuuteen. Osa liittää eettiseen johtajuuteen lakien ja normien mukaisen toiminnan ja molemminpuolisen luottamussuhteen esimiehen ja alaisen välillä. Toisissa mielipiteissä nähdään tärkeänä, että johtaja on rehellinen, reilu ja kuuntelee henkilöstöään. Osalle nuorista johtajista arvot ja eettinen päätöksenteko puolestaan luovat sisällön johtamisen eettisyyteen.

Täysin erimielisiä nuoret johtajat eivät olleet, vaan he jakoivat odotetusti myös yhteisiä mielipiteitä.

– Yhteinen näkemys korostaa ennen kaikkea työntekijöiden arvostamista ja tasa-arvoista sekä oikeudenmukaista kohtelemista. Nuorten johtajien näkemysten mukaan erilaisiin ristiriitatilanteisiin puututaan ennemmin keskustelemalla kuin asettamalla sanktioita.

Eettiset kysymykset osaksi organisaation arkea

Eettisten johtamiskäytäntöjen kehittäminen onnistuu parhaiten, jos eettiset kysymykset otetaan luontevaksi osaksi organisaation päivittäistä toimintaa. Tällöin otetaan huomioon myös erilaiset näkemykset eikä pelkästään keskitytä niihin asioihin, joista kaikki ovat samaa mieltä.

– Jos yhdelle eettinen toiminta tarkoittaa esimerkiksi lakien noudattamista ja toiselle ennen kaikkea arvojen mukaista toimintaa, voi tämä johtaa helposti väärinymmärryksiin. Kollegan toiminta voidaan kokea jopa eettisesti välinpitämättömäksi. Avoin keskustelu auttaa löytämään yhteisen käsityksen siitä, mitä eettisesti oikeanlainen toiminta tarkoittaa juuri omassa organisaatiossa, sanoo Lotta Pitkänen.

Tutkimukseen osallistui eri julkisen sektorin organisaatioissa toimivia nuoria johtajia ja esimiehiä. He ovat syntyneet vuosien 1977–1985 välillä. Tätä sukupolvea kutsutaan yleensä Y-sukupolveksi.


Aihe:
Väitöskirja
Julkaisusarja:
Acta Wasaensia
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Vaasan yliopisto
Osasto:
Julkisjohtaminen
Painovuosi:
2017
Sivumäärä:
179
Tekijät:
Pitkänen, Lotta
Viivakoodi 9789524767682
Tuotekoodi 024593
Tekijä Lotta Pitkänen
25,00 €