Moninaisille kentille. Yhteisöpedagogien työelämään sijoittuminen, koulutuskokemukset ja jatko-opintosuunnitelmat

Tiedot lähes 400 yhteisöpedagogin työelämään sijoittumisesta, koulutuskokemuksista ja jatko-opintosuunnitelmista on julkaistu raportissa Moninaisille kentille.

Raportti pohjautuu syksyllä 2014 toteutettuun seurantaan, jossa olivat mukana kaikki Humakin koulutusalat. Kohdejoukkona olivat vuosina 2008 – 2014 valmistuneet. Kyselyyn osallistui 375 yhteisöpedagogia, joiden valmistumisesta oli valmistumisajankohdasta riippuen kulunut 0,5–6 vuotta. Näistä vastaajista 340 oli valmistunut kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmasta (AMK).

Moninaisille kentille -julkaisu sisältää ensimmäsitä kertaa tietoja myös ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä ja koulutuskokemuksista. Ylemmän AMK-tutkinnon oli suorittanut 35 vastaajaa.

YTM Mira Väisäsen ja johtaja Jukka Määtän toimittama raportti Moninaisille kentille on myös osa laajempaa Humakin järjestö- ja nuorisotyön yksikön ennakointiprojektia, jonka tavoitteena on selkeyttää yhteisöpedagogikoulutuksen perustaa, koulutuksen asemaa koulutuskentässä sekä ennakoida tulevia koulutustarpeita.

Moninaisille kentille on jo kolmas yhteisöpedagogien sijoittumista, koulutuskokemuksia ja jatko-opintoaikomuksia koskeva selvitys. Aiemmin yhteisöpedagogien sijoittumista tutkittiin vuosina 2004 ja 2008.


ISBN-10:
9789524562201
Kieli:
fin
Kustantaja:
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Painovuosi:
2016
Tekijät:
Mira Väisänen, Jukka Määttä
Viivakoodi 9789524562201
Tuotekoodi 024133
Tekijä Mira Väisänen, Jukka Määttä
32,00 €