Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa

Kaivosala on erityinen toimiala. Se on globaalia liiketoimintaa, jonka tuotanto on paikkasidonnaista. Yksittäiset kaivokset ovat jätti-investointeja, joiden toiminta-aika on rajallinen. Koko toiminta vaikuttaa ympäristön lisäksi yhteiskuntaan, yhteisöihin ja yksilöiden elämään.

Kirjassa tarkastellaan kaivostoimintaa suomalaisin tapausesimerkein. Keskustelun aiheena ovat muun muassa kaivosten suunnittelu, vaikutusten arviointi sekä kaivosten paikallinen hyväksyttävyys. Tämä on ensimmäinen suomalainen akateeminen yhteiskuntatieteellisen kaivostutkimuksen kokoomateos.

 

Sisällys:

KAIVOKSEN SUUNNITTELU JA SIJOITTUMINEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

1. Kaivostoiminta ja alueiden käytön suunnittelu
– kohti parempia käytäntöjä
Leena Soudunsaari & Helka-Liisa Hentilä

2. Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaivostoiminnassa
Leena Suopajärvi &Rauno Sairinen

3. Kaivostoiminnan laajentaminen alueellisen hallinnan kehyksessä
Jukka Sihvonen

4. Elinkeinojen yhteensovittaminen – tarkastelussa kaivostoiminta, poronhoito ja luontomatkailu
Sanna Hast & Mikko Jokinen

KAIVOKSEN TOIMINTA, YHTEISKUNTASUHTEET JA
YHTEISKUNNALLINEN HYVÄKSYNTÄ

5. Uskomuksista ja oletuksista tutkittuun tietoon: Kaivostoiminnan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kvantitatiivinen tutkiminen
Eero Rantala, Tuija Jartti & Tapio Litmanen

6. Kaivostoiminnan legitimiteetin muotoutuminen:
paikallisesta hyväksyttävyydestä yhteiskuntakelpoisuuden ymmärtämiseen
Lasse Peltonen


7. Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuu
– kokemuksia maailmalta ja Suomesta
Rauno Sairinen, Teijo Rytteri & Sofia Ziessler-Korppi

8. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset – kokemuksia lähialueilta
Tuija Mononen

9. Kaivostoiminnan vaikutukset ihmisten paikkasuhteisiin ja suhtautumiseen kaivoksiin
Anneli Meriläinen-Hyvärinen, Hannu I. Heikkinen & Marika Kunnari


Kieli:
suomi
Painovuosi:
2016
Sidosasu:
Pehmeäkantinen
Sivumäärä:
286
Tekijät:
Tuija Mononen & Leena Suopajärvi (toim.)
Viivakoodi 978-952-310-967-4
Tuotekoodi 9789523109674
29,00 €