TWIST and oxidative stress related biomarkers in outcome prediction of prostate cancer patients treated with radical prostatectomy. Dissertations in health sciences; 340

Oksidatiivisen stressin merkkiaineet voivat kertoa eturauhassyöpäpotilaiden ennusteesta leikkauksen jälkeen

Väitös urologian alalta

Solutason oksidatiivisen stressin ja solujen muuntumisen merkkiaineet voivat auttaa arvioimaan leikkauksella hoidettujen eturauhassyöpäpotilaiden ennustetta. Lääketieteen lisensiaatti Sami Raatikaisen väitöstutkimuksessa selvitettiin näiden merkkiaineiden ennustearvoa eturauhassyövän uusiutumisen ja potilaiden kuolleisuuden suhteen sekä yhteyttä vakiintuneisiin ennustetekijöihin eturauhassyövän aggressiivisuuden arviossa. Solujen epiteeli-mesenkymaalisen transition (EMT) merkkiaineen TWISTin sekä oksidatiivisen stressin markkereiden Nrf-2:n ja peroksiredoksiini 6:n havaittiin ennustavan eturauhassyövän aggressiivista käyttäytymistä.

Tutkimusaineistona käytettiin 240:n radikaalileikkauksella Kuopion yliopistollisessa sairaalassa hoidetun potilaan eturauhasnäytteitä vuosilta 1987–2009. Kudosnäytteistä määritettiin immunohistokemiallisesti oksidatiivisen stressin merkkiaineiden 8-OHDG:n, Nrf-2:n ja peroksireoksiinien 1,2,5 ja 6 ilmentymistä. Lisäksi tutkittiin androgeenireseptorin ja EMT-markkeri TWISTin ilmentymistä. Tulokset yhdistettiin hoitotietoihin sekä tietoihin syövän uusiutumisen ilmaantumisesta ja potilaiden eloonjäännistä.

Elimistö altistuu jatkuvasti oksidatiivista stressiä aiheuttaville vapaille happiradikaaleille soluaineenvaihdunnan ja ulkoisten altisteiden seurauksena. Soluilla on lukuisia neutraloivia mekanismeja happiradikaalien hyökkäystä vastaan. Niiden aiheuttama vaurio voi kuitenkin johtaa solun muuttumiseksi pahanlaatuiseksi ja käynnistää lukuisia korjaavia mekanismeja.

Syövän kehittymiseen voi liittyä myös epiteeli-mesenkymaalinen transitio, jossa epiteelisolut muuttuvat mesenkymaalisolujen kaltaisiksi, irtautuvat toisistaan ja pääsevät liikkumaan paikaltaan. EMT-prosessin tiedetään käynnistyvän useissa syöpätyypeissä pahanlaatuisten solujen tunkeutuessa viereisiin kudoksiin ja lähettäessä etäpesäkkeitä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu oksidatiivisen stressin ja EMT-prosessin säätelyjärjestelmien aktivoituneen monissa syöpätyypeissä. Näihin ilmiöihin liittyvien suurentuneiden välittäjäainepitoisuuksien on todettu olevan yhteydessä syövän huonoon ennusteeseen.

Väitöstutkimuksessa havaittiin usean tutkitun merkkiaineen pitoisuuksien olevan syöpäkudoksessa suurempia kuin hyvänlaatuisessa kudoksessa. Niillä todettiin myös yhteys perinteisiin ennustetekijöihin, kuten kasvaimen erilaistumisasteeseen, syvyysluokkaan ja leikkausmarginaalin puhtauteen. EMT-välittäjä TWISTin ja oksidatiivisen stressin merkkiaineiden Nrf-2:n ja peroksiredoksiini 6:n suurentunut ilmentyminen ennusti syövän uusiutumista leikkauksen jälkeen. Lisäksi Nrf-2:n aktiivisuus liittyi potilaiden yleiseen kuolleisuuteen.

Eturauhassyöpä on miesten yleisimmin diagnosoitu syöpätauti Suomessa lisääntyneen prostataspesifisen antigeenin (PSA) testauksen vuoksi. Paikallisen eturauhassyövän ennuste on pääasiassa hyvä. Leikkauksella hoidetuista potilaista pienellä osalla tauti uusiutuu ja vain muutama prosentti kuolee syöpään. Nykyisin syövän aggressiivisuusarvio perustuu kliinisiin mittauksiin ja patologin määrittämiin tietoihin eturauhaskudoksesta. Uusista ennustetekijöistä olisi siis hyötyä, jotta voitaisiin tarkemmin arvioida syövän riskiä ja valita oikeat potilaat tarkempaan seurantaan hoidon jälkeen.

Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa syövän aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyvien merkkiaineiden ilmentymisestä eturauhassyövässä ja niiden yhteydestä potilaiden ennusteeseen leikkaushoidon jälkeen. Lisää tutkimusta tarvitaan kuitenkin tiedon soveltamiseksi käytännön potilastyöhön.


ISBN-10:
978-952-61-2069-0
Kieli:
eng
Kustantaja:
Itä-Suomen yliopisto
Painovuosi:
2016
Sivumäärä:
xviii, 59 sivua, 31 sivua useina numerointijaksoina
Viivakoodi 978-952-61-2069-0
Tuotekoodi 023851
Tekijä Raatikainen Sami
25,50 €