Rakenteiden Mekaniikka

Kirjassa esitetään ristikko- ja kehärakenteiden statiikan analyysin perusteet. Tavoitteena on määrittää rakenteen poikkileikkauksen rasitukset ja valittujen pisteiden siirtymät.

Kirjan alussa on kertaus statiikan ja lujuusopin peruskurssien sauvan ja palkin teoriasta. Varsinaisessa rakenteiden analyysissä esitetään rakenteiden mekaniikan työ- ja energiaperiaatteisiin perustuvat laskentamenetelmät sauva- ja palkkirakenteille.

Ristikko- ja kehärakenteet ratkaistaan ykkösvoimamenetelmään perustuvalla joustokertoimien menetelmällä. Myös perinteiset momentti-siirtymämenetelmä ja Crossin menetelmä esitetään.
Kimmoteoriaan perustuvan käsittelyn lisäksi kirjassa esitetään ristikko- ja kehärakenteiden plastiseen käyttäytymiseen perustuvat rajakuormamenetelmät.

Kirjassa esitetään myös tasapainoehtoihin perustuva sauva- ja palkkirakenteiden elementtimenetelmä. Kirjassa on myös johdatus ristikko- ja kehärakenteen stabiilisuusteoriaan, jossa esitetään ongelman tarkka ratkaiseminen sekä linearisoidun menetelmän tuottamat likiratkaisut elementtimenetelmän keinoin.-


Viivakoodi 9789529835836
Tuotekoodi 28170008
Tekijä Salmi
39,60 €