Towards an understanding of humanoid robots in eLC applications, Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Forestry and Natural Sciences.,170

MSc (Tech) Gaetano La Russan väitöskirja käsittelee ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta robottien avulla tapahtuvassa varainkeräyksessä. Tutkimuksen päämääränä oli kehittää sääntöjä, joita voitaisiin hyödyntää humanoidirobottien suunnittelussa. Väitöstutkimus kuuluu laajempaan ihmisen ja koneiden vuorovaikutuksen tutkimukseen, missä tutkimus keskittyy ihmisen toiminnan mahdollisimman hyvään tukemiseen. Tällöin tutkimuksen ytimessä on ihmisen toiminnan ymmärtäminen ja se, miten ihminen on vuorovaikutuksessa humanoidirobottien kanssa. Tutkimus perustuu kehitettyyn robotin prototyyppiin, joka muistuttaa osittain vanhoja vaivaisukkoja, joita on käytetty varainkeruussa erityisesti Pohjanmaan alueella 1600–1800-luvuilla.\n\nVäitöstutkimuksessa on käytetty sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä käyttäjien osallistumisen sekä ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Väitöstutkimuksessa tehtyjen empiiristen kokeiden tulokset on analysoitu ja niitä on vertailtu vastaavanlaisten tapausten kanssa. Tätä tietoa on hyödynnetty kehitetyn järjestelmän uusien käyttöliittymäversioiden suunnittelussa.\n\nTutkimus ei vain avaa näkökulmia ihmisten ja robottien vuorovaikutukseen, vaan myös käsitellee sovellusalueen prosessien monimuotoisuutta, mikä vaikuttaa olennaisesti vuorovaikutuksen tehokkuuteen. Tämän melko monimutkaisen tutkimuksen tuloksena on saatu joukko yksinkertaisia sääntöjä, joita voidaan käyttää varainkeräysrobottien suunnitteluun. Humanoidirobottien suunnittelua varten kehitetyissä yksinkertaisissa säännöissä on otettu huomioon kognitiiviset, tunteisiin liittyvät ja teknologiset näkökannat. Ihmisten robottien ymmärrys on robottien suunnittelussa avainasemassa. Väitöstutkimus valaisee, kuinka kulttuuriset taustat vaikuttavat ihmisten tapaan käyttää robotteja ja ymmärtää niitä.\n\nRobotiikka on nopeasti laajeneva ala ja maailmanlaajuisesti se kasvoi 9,5 prosenttia vuonna 2013 (International Federation of Robotics). Tämä tutkimus antaa uudenlaisia ideoita, joita voidaan käyttää robotiikan eri sektoreilla ja auttaa minimoimaan ihmisten sekä robottien vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Koska tulevaisuudessa suuri osa koneista vaihtuu roboteiksi, tarvitaan nykyistä enemmän tutkimusta robotin ja ihmisen kanssakäymisestä.

ISBN-10:
978-952-61-1658-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
157, [86] s
Tekijät:
La Russa Gaetano
Tuotekoodi 021182
38,70 €