Novel strategies for spinal cord injury repair, Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences; 259

MD Yuriy Pomeshchikin väitöstutkimuksessa interleukiini-33-hoito osoittautui lupaavaksi uudeksi selkäydinvaurion hoitomuodoksi, jonka avulla voidaan vähentää vaurion jälkeen tapahtuvia haitallisia muutoksia.\n\nTraumaattinen selkäydinvaurio on laaja-alainen kehon toimintaa vaikeuttava vamma, jonka riskiryhmään kuuluvat nuoret miehet. Selkäydinvaurio johtaa toiminta- ja liikuntakyvyn menetykseen ja autonomisen hermoston toiminnan häiriöihin. Koska selkäydinvammoihin ei ole olemassa tehokasta hoitoa, on uusien hoitomuotojen kehittämisen tarve suuri.\n\nSelkäydinvaurion jälkeen tapahtuvat haitalliset muutokset, kuten tulehdusreaktio ja hapettumisvauriot, voimistavat selkäydinvamman aiheuttamaa ensivauriota. Yuriy Pomeshchikin väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin kolmea uutta hoitomuotoa, joiden ajatellaan vaikuttavan näitä muutoksia lieventävästi. Työssä tutkittiin kantasoluterapian, geeniterapian ja tulehdusvasteen säätelyn vaikutuksia hiiren selkäydinvauriomallissa.\n\nInterleukiini-33 (IL-33) on elimistön oma sytokiini, joka säätelee immuunivastetta. IL-33-hoidolla aikaansaatiin tehokas, solujen luonnollista tulehdusvastetta säätelevä hoitovaste selkäydinvauriossa. Hoito vähensi selkäydinvamman jälkeisiä haitallisia muutoksia ja paransi vaurioon liittyvää toiminnallista heikentymistä.\n\nIndusoidut pluripotentit kantasolut (iPSC) ovat erilaistuneista soluista ohjelmoituja kantasoluja, joilla on kyky erilaistua miksi tahansa elimistön soluksi. iPSC-solujen käyttöön ei juuri liity eettisiä ongelmia eikä lainkaan yhteensopivuusongelmia, minkä vuoksi ne ovatkin mullistaneet kantasoluterapian. Yuriy Pomeshchikin väitöskirjatutkimuksessa todettiin, että lääkinnällinen immuunivasteen heikentäminen ei parantanut ihmisperäisten kantasolujen selviytymistä hiiren vaurioituneessa selkäytimessä. Siten soluterapia ihmisen iPSC-soluista erilaistetuilla aivosoluilla ei lievittänyt selkäydinvaurioon liittyvää toiminnallista heikentymistä hiirissä. Tutkimustulokset korostavat immuunivasteen huomioimisen tärkeyttä kantasoluterapiassa.\n\nNrf2-transkriptiotekijä säätelee tärkeää solujen puolustuskokonaisuutta, joka koostuu sadoista suojaavista geeneistä. Väitöskirjatyössä hiirten selkäytimeen siirrettiin virusten välityksellä Nrf2-geeniä. Geeninsiirto ei vähentänyt selkäydinvammaan liittyviä oireita. Sen sijaan Nrf2-tekijän poistaminen lisäsi selkäydinvammaan liittyvää toiminnallista heikentymistä, mikä osoittaa Nrf2-tekijän olevan erittäin tärkeä selkäydinvauriosta toipumisessa. \n\nVäitöstutkimuksen perusteella IL-33-terapia on lupaava uusi hoitomuoto, jolla voidaan vähentää selkäydinvaurion jälkeen tapahtuvia haitallisia muutoksia. Lisäksi havainnot kantasoluterapian ja Nrf2-tekijän vaikutuksista lisäävät ymmärrystä niihin liittyvien hoitomuotojen edellytyksistä. Tulokset luovat osaltaan pohjaa uusien, tehokkaiden selkäydinvaurion hoitomuotojen kehittämiselle.

ISBN-10:
978-952-61-1629-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
XX, 113, [82] s.
Tekijät:
Pomeshchik Yuriy
Tuotekoodi 021174
38,70 €