Recovery patterns of fruit-feeding butterfly communities in a human-modified Afro-tropical rainforest, Dissertations in forestry and natural sciences; 161

\nTrooppisten metsien ennallistaminen hyödyttää päiväperhosia \n\n\nVäitös biologian alalta\n\nVäittelijä: MSc Margaret Nyafwono\n\nAika ja paikka: 13.11.2014 klo 12, Natura N100, Joensuun kampus\n\nIhmistoiminta on johtanut luonnon monimuotoisuuden nopeaan häviämiseen tropiikissa. Metsien ennallistaminen voi hidastaa tätä prosessia, mutta tutkimuksia hyönteisyhteisöjen palautumisesta luontaisesti uusiutuviin tai ennallistettuihin trooppisiin metsiin Afrikassa on vähän.\n \nMaster of Science Margaret Nyafwono selvitti väitöstutkimuksessaan, kuinka hedelmiä ravintonaan käyttävät päiväperhoset palautuvat trooppiseen sademetsään luontaisen uudistumisen tai aktiivisten ennallistamistoimien jälkeen Kibalen kansallispuistossa Ugandassa. Lisäksi selvitettiin, voiko puuyhteisöjen koostumus tai kasvillisuuden rakenne ennustaa perhosyhteisön rakennetta eri-ikäisissä metsissä.\n\nVäitöskirjan tulosten perusteella perhosten lajimäärä, runsaus ja monimuotoisuus kasvavat, mitä vanhemmiksi ennallistetut metsät kehittyvät. Samalla niiden perhosyhteisöt muuttuvat yhä samankaltaisemmiksi vanhan metsän perhosyhteisöjen kanssa. Tulokset osoittavat, että trooppisten metsien ennallistaminen voi nopeuttaa perhosyhteisöjen elpymistä ja sademetsän eliöyhteisöjen palautuminen hakkuiden jälkeen voi käynnistyä ainakin jos lähdepopulaatioita on säilynyt lähistöllä.\n\nLisäksi tulokset osoittivat, että sekä puuyhteisön koostumus että kasvillisuuden rakenne ennustivat hyvin perhosyhteisöjen rakennetta ennallistetuissa ja vanhoissa metsissä. Suurin osa perhoslajeista oli runsaimmillaan vanhoissa ennallistetuissa tai luonnontilaisissa metsissä ja suurin osa puulajeista vanhoissa metsissä. Tulokset osoittavat kuinka trooppisten metsien ennallistaminen käynnistää luontaisen muutoskehityksen (sukkession) puuyhteisöissä ja kasvillisuuden rakenteessa, joka puolestaan muokkaa niiden eläinyhteisöjä resurssien saatavuuden mukaan.\n

ISBN-10:
978-952-61-1605-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
50, [52] s. : kuv.
Tekijät:
Nyafwono Margaret (diss)
Tuotekoodi 021153
25,50 €