Haavanhoidon kirjaamismalli – innovaatio kliiniseen hoitotyöhön., Dissertations in Social Sciences and Business Studies 60

Haavanhoidon kirjaamista on tarvetta kehittää\n\nVäitös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alalta\nVäittelijä: TtM Ulla-Mari Kinnunen\nVäitösaika ja -paikka: perjantai 13.9.2013 klo 12.00, Mediteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nHaavanhoidon kirjaamista on tarvetta kehittää, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus. Terveystieteiden maisteri Ulla-Mari Kinnusen väitöstutkimuksessa kehitettiin haavanhoidon kirjaamismalli ja arvioitiin sen soveltuvuutta kliiniseen hoitotyöhön. Tutkimuksen perusteella hoitajat kirjaavat paljon, mutta jatkossa tulisi panostaa enemmän kirjaamisen laatuun.\n\nVanha sanonta, "Sitä mitä ei ole kirjattu, ei ole tehty", pätee myös haavanhoidon kirjaamisessa. Kirjaaminen on olennainen osa hoitotyön prosessia. Perusolettamus on, että terveydenhoitohenkilöstö kirjaa potilashoidon tiedot potilaskertomukseen viiveettä, tarkasti ja yhdenmukaisesti. Näin edistetään moniammatillista yhteistyötä sekä laadukkaan, turvallisen ja asianmukaisen hoidon toteutumista. Toimiva sähköinen potilaskertomus ja rakenteinen kirjaaminen termistöjä ja luokituksia hyödyntäen tukevat näitä odotuksia myös haavanhoidon kirjaamisen osalta.\nHaavanhoidon kirjaamismalli yhtenäistää haavanhoitoa ja sen kirjaamista\n\nKinnusen tutkimus osoittaa, että kehitetty haavanhoidon kirjaamismalli on yhteensopiva hoitajien aiemmin käyttämän haavanhoidon rakenteisen kirjaamisen kanssa. Kirjaamismalli on kehitetty haavanhoidon asiantuntijoiden yhteisen ymmärryksen, kommenttien ja kehitysideoiden perusteella, joten siinä on hoitajille käytännöstä tuttuja termejä. Näin haavanhoidon kirjaaminen on joustavaa ja yhteensopivaa aiemman kirjaamisen sekä muiden yksiköiden kirjaamisen kanssa. Tällöin kirjaamismalli tukee kirjaamista, on helppokäyttöinen ja soveltuu hyvin haavanhoidon kirjaamiseen. Kirjaamismallissa käytettävien käsitteiden ja termien on oltava yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä myös muun muassa eri kulttuureista tulevalle hoitohenkilökunnalle.\n\nKirjaamismallia voidaan käyttää myös haavanhoidon tarkistuslistana, mikä parantaa haavanhoidon laatua. Kirjaamismallin avulla voidaan varmistaa, että kaikki tarpeelliset potilaan haavanhoitoon liittyvät toimet on tehty ja dokumentoitu. Siten se toimii myös haavanhoidon ja sen kirjaamisen oppimisen ja ohjaamisen apuvälineenä. Haasteena haavanhoidossa ja sen kirjaamisessa ovat samalla potilaalla olevat useat erilaiset haavat.\n\nKinnusen mukaan haavanhoidon kirjaamista on tutkittava myös jatkossa sekä kehitettävä ja päivitettävä kirjaamismallia haavanhoitojen kehittyessä. Kirjaamisen rakenteiden kehittämisen rinnalla on kehitettävä myös toimivia sähköisiä potilastietojärjestelmiä, jotka tukevat ja helpottavat potilashoidon kirjaamista ja kirjatun tiedon uudelleen käyttöä.\n\nTutkimuksessa kehitetty haavahoidon kirjaamismalli perustuu Suomalaisen hoitotyön luokituskokonaisuuden (FinCC) Kudoseheys-komponenttiin. Tutkimusaineistoina käytettiin kahta sähköistä haavanhoidon hoitokertomusaineistoa vuosilta 2003 ja 2010–2011, aiempaa kirjallisuutta sekä haavanhoidon asiantuntijoille kohdennettua kyselyaineistoa.\n\nSuomessa Kansallista hoitotyön kirjaamismallia (FinCC) käyttää tällä hetkellä reilu 15 000 eri tehtävissä työskentelevää hoitajaa. Kirjaamismalli on levinnyt useisiin Suomen terveydenhuollon organisaatioihin: perus- ja erikoissairaanhoitoon, vuodeosasto- ja poliklinikkatoimintaan sekä kaikille sairaanhoidon erikoisalojen erilaisiin sähköisiin potilastietojärjestelmiin ja niiden eri versioihin.\n\nTtM Ulla-Mari Kinnusen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alan väitöskirja "Haavanhoidon kirjaamismalli – innovaatio kliiniseen hoitotyöhön." tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Leena Paasivaara Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta.\n\nUlla-Mari Kinnunen kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1982 Kuoppakankaan lukiosta Varkaudesta. Hän valmistui laskentatoimen merkonomiksi Varkauden kauppaoppilaitoksesta vuonna 1984, ja suoritti sairaanhoitajan tutkinnon vuonna 1986 Kuopion sairaanhoito-oppilaitoksessa sekä kirurgisen erikoissairaanhoitajan opinnot vuonna 1989 Kuopion terveydenhuolto-oppilaitoksessa ja haavanhoidon erikoistumisopinnot Mikkelin ammattikorkeakoulussa vuonna 2000. Terveystieteiden maisterin tutkinnon hän suoritti vuonna 2007 Kuopion yliopistossa pääaineenaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto. Kinnunen työskentelee tällä hetkellä yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopistossa.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/vaitoskuvat.\n\n\n\t\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-1208-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
118 s.
Tekijät:
Kinnunen Ulla-Mari (diss)
Tuotekoodi 021002
25,50 €