A study of rodent brain function with functional and pharmacological magnetic resonance imaging, Dissertations in Health Sciences 179

Toiminnallisella magneettikuvauksella voidaan erottaa eri nukutus- ja lääkeaineiden vaikutus aivojen toiminnassa\n\nVäitös molekulaarisen lääketieteen ja biolääketieteellisen kuvantamisen alalta\n\nVäittelijä: FM Joanna Huttunen\n\nAika ja paikka: 23.8.2013 klo 16, Medistudia, ML1, Kuopio\n\nFilosofian maisteri Joanna Huttunen tutki väitöskirjatyössään aivojen toimintaa magneettikuvauksen avulla. Perinteisesti magneettikuvausta on käytetty aivojen rakenteiden tutkimiseen, mutta nykyisillä menetelmillä voidaan tutkia myös aivojen aktiivisuutta. Tutkimuksessa havaittiin, että eläinmalleissa käytetyillä nukutusaineilla on vaikutusta aivojen aktivoitumiseen, joten aivojen aktivoimiseen käytettävät ärsykkeet tulee optimoida kullekin nukutusaineelle erikseen.\n\nAivojen sähköinen aktiivisuus vaikuttaa myös verenkiertoon. Hermoston aktivoituessa veren virtauksen määrä kasvaa suhteessa hapen kulutukseen ja sen vuoksi hapettumattoman hemoglobiinin määrä pienenee paikallisesti. Tämä voidaan havaita toiminnallisen magneettikuvauksen signaalin voimakkuuden muutoksena, minkä vuoksi toiminnallinen magneettikuvaus antaakin epäsuoraa tietoa paikallisista hermoverkoston toimintojen muutoksista.\n\nRotan tuntoaivokuorelta mitattiin herätevasteita eri ärsytystaajuuksilla kahden eri nukutusaineen vaikutuksessa. Samanaikaisesti mitatut sähköiset ja verenkierron vasteet poikkesivat toisistaan uretaani- ja alphakloraloosinukutuksessa, mutta näiden vasteiden välillä havaittiin lineaarinen yhteys nukutusaineesta riippumatta. Lisäksi havaittiin, että käyttämällä aivoista mitattua sähköistä signaalia voidaan magneettikuvaussignaalissa tapahtuvia ajallisia muutoksia selittää paremmin kuin teoreettisella mallilla.\n\nFarmakologinen magneettikuvaus on uusi toiminnallisen magneettikuvauksen sovellus, jossa aivojen aktivoimiseen käytetään lääkeaineita. Esimerkiksi huoneen tai laitteiston lämpötilan muutokset voivat aiheuttaa magneettikuvaussignaaliin intensiteettivaihteluja, joiden taajuuksia voi olla hankalaa suodattaa pois, mutta niitä voidaan vähentää laskemalla peräkkäisistä magneettikuvista T2-karttoja. Käyttämällä vahvasti aivoja stimuloivaa nikotiinia ja heikommin aivoja stimuloivaa apomorfiinia merkkiaineina tutkimuksessa osoitettiin, että kvantitatiivista T2-karttoihin perustuvaa menetelmää voidaan hyödyntää farmakologisessa aktivaatiossa.\n\nToiminnallinen ja farmakologinen magneettikuvaus tarjoavat runsaasti erilaisia mahdollisuuksia mitata aivojen toimintaa. Yhdistämällä toiminnallinen magneettikuvaus hermoston toimintaa suoraan mittaaviin sähköisiin menetelmiin voidaan paremmin tutkia muun muassa toiminnallisen magneettikuvauksen fysiologisia perusteita. Väitöstutkimuksen tuloksilla on vaikutusta sekä aivojen toiminnan ymmärtämiseen että nukutetuilla eläimillä tehtävien toiminnallisten tutkimusten suunnitteluun.\n\nFilosofian maisteri Joanna Huttusen väitöskirja A study of rodent brain function with functional and pharmacological magnetic resonance imaging (Toiminnallinen ja farmakologinen magneettikuvaus aivojen tutkimisessa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Steven C.R. Williams, King's College London, ja kustoksena professori Olli Gröhn, Itä-Suomen yliopisto.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat\n\n\n\t\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-1177-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
76 s.
Tekijät:
Huttunen Joanna (diss)
Tuotekoodi 020996
25,50 €