Diffusion of X-ray contrast agents in intact and repaired articular cartilage, Dissertations in Forestry and Natural Sciences 110

Nivelruston terveydentilaa voidaan arvioida kuvaamalla röntgenvarjoaineen imeytymistä rustoon\n\nVäitös lääketieteellisen fysiikan alalta\n\nVäittelijä DI Katariina Nissinen\n\nVäitösaika ja -paikka 31.7.2013, 12.00, MET, Mediteknia, Kuopion kampus\n\nDI Katariina Nissisen väitöskirjassa tutkittiin röntgenvarjoaineen imeytymistä (diffuusiota) nivelrustoon. Koska ruston koostumus vaikuttaa varjoaineen diffuusioon, kuvaamalla varjoaineen diffuusiota tietokonetomografialla (TT) saadaan tietoa nivelruston laadusta.\n\nMagneettikuvausta käytetään laajasti nivelten vammojen ja rappeuman diagnostiikassa. Valitettavasti magneettikuvausjonot ovat pitkiä, eivätkä pienet rustovauriot erotu magneettikuvista. Hoitamaton rustovaurio johtaa usein nivelrikkoon. Olisi tärkeää havaita vauriot ja nivelrikko mahdollisimman aikaisin, jotta taudin kulkuun voitaisiin vielä puuttua. Tarkempia ja herkempiä kuvausmenetelmiä tarvitaan myös, kun halutaan arvioida kirurgisen rustokorjauksen onnistumista.\n \n\nVarjoaineet apuna nivelten kuvaamisessa\n\nVarjoaineita on käytetty polvinivelten rakenteellisessa kuvaamisessa jo kauan. Kun nivelnesteen täyttämään nivelonteloon ruiskutetaan varjoainetta, joka vaimentaa hyvin röntgensäteilyä, nivelrusto ja nivelkierukat voidaan kuvantaa TT-menetelmällä. Nämä nivelensisäiset rakenteet eivät näy tavallisessa TT-kuvassa.\n\nPerinteisessä nivelen varjoainekuvauksessa (artrografiassa) kuvaus suoritetaan heti varjoaineen laittamisen jälkeen, jolloin saadaan tietoa mahdollisista ruston pinnallisista vaurioista. Olisi kuitenkin tärkeää pystyä myös arvioimaan rustokudoksen sisäosien laatua, koska muutokset ruston koostumuksessa ovat nivelrikon aikaisimpia merkkejä.\n \n\nViivästetty nivelen varjoainekuvaus\n\nViivästetyssä artrografiassa periaatteena on, että varjoaineen annetaan imeytyä rustoon ennen kuvausta. Varjoainetta imeytyy enemmän ja nopeammin huonokuntoiseen rustoon.\nVäitöstutkimuksessa varjoaineen kulkeutumista rustoon tutkittiin laboratoriossa erikuntoisilla naudan ja hevosen rusto- ja rusto-luu -näytteillä. Viimeisessä osatyössä kuvattiin potilaita Oulun yliopistollisessa sairaalassa sekä TT- että magneettiartrografiamenetelmillä, ja verrattiin tuloksia niveltähystyslöydöksiin.\n\nViivästetyllä TT-artrografialla saadaan tietoa sekä pinnallisista rustovaurioista että rustokudoksen laadusta. Lisäksi pystytään määrittämään rustonalaisen luun rakenne ja tiheys. Viivästettyjen TT- ja magneettiartrografioiden vertailun perusteella voidaan sanoa, että kuvia analysoidessa on tärkeää ottaa huomioon varjoainepitoisuus potilaan nivelnesteessä. TT-menetelmän etuja ovat pienten kohteiden erotuskyky ja lyhyet kuvausajat.\n\nKatariina Nissisen väitöskirja Diffusion of X-ray contrast agents in intact and repaired articular cartilage (Röntgenvarjoaineiden diffuusio terveessä ja korjautuneessa nivelrustossa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Christian Langton Queenslandin yliopistosta Australiasta, ja kustoksena toimii professori Juha Töyräs Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://www.uef.fi/vaitoskuvat\n\n\n\t\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-1158-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
79 s.
Tekijät:
Nissinen Katariina (diss )
Tuotekoodi 020988
25,50 €