Hip osteoarthritis; risk factors and the effects of exercise therapy, Dissertations in Health Sciences 166

Liikuntaharjoittelu kohentaa hieman lonkkanivelrikkopotilaan toimintakykyä\n\nVäitös lääketieteen alalta\n\nVäittelijä: LL Riikka Juhakoski\n\nAika ja paikka: 7.6.2013 klo 12, Mikkelin keskussairaalan Auditorio\n\nLääketieteen lisensiaatti Riikka Juhakosken väitöstutkimus osoitti, että raskas fyysinen työkuormitus sekä tuki- ja liikuntaelinten vammat lisäävät lonkkanivelrikon riskiä. Liikuntaharjoittelu kohentaa hieman lonkkanivelrikkopotilaan toimintakykyä, mutta ei juuri vähennä potilaan kokemaa kipua.\n\nIkääntymisen myötä yleistyvän ja kansantaloutta kuormittavan lonkkanivelrikon ehkäisyyn ja hoitoon tarvitaan tehokkuutta. Lonkkanivelrikko aiheuttaa kipua ja rajoittaa toimintakykyä eikä sen etenemistä voida estää enää taudin syntymisen jälkeen. Sen vuoksi taudin hoidossa päätavoitteiksi tulisi ottaa elämän laadun parantaminen lievittämällä kipua ja ylläpitämällä hyvää toimintakykyä.\nRiskitekijöiden tunteminen tehostaa nivelrikon ehkäisyä\n\nSyyt lonkan nivelrikkoon ovat moninaisia. Taudin syntyyn vaikuttavat geneettiset, rakenteelliset ja ympäristöön liittyvät riskitekijät.\n\nTutkimussarjassa analysoitiin useita lonkan nivelrikkoa ennustavia riskitekijöitä. Tulosten perusteella raskaiden työtehtävien vähentäminen sekä tuki- ja liikuntaelinvammojen ehkäisy vähentävät väestön nivelrikkoisuutta. Tutkimuksessa käytettiin 22 vuotta kestäneen Mini-Suomi-väestötutkimuksen aineistoa.\nPysyväissairauksen hyvä hoito tärkeää\n\nKoska liikuntaharjoittelun merkitys lonkkanivelrikon hoidossa on ollut epäselvä, tutkimuksen toisena keskeisenä kiinnostuksen kohteena oli selvittää, lievittääkö ohjattu liikuntaharjoittelu kipua ja parantaako se toimintakykyä. Tutkimus osoitti, että liikuntaharjoittelu ei vaikuttanut potilaan kokemaan kipuun tai fyysiseen elämänlaatuun, mutta kohensi hieman itsekoettua toimintakykyä. Huolimatta nivelrikon aiheuttamista oireista ja taudin etenevästä luonteesta harjoittelun toteutuminen onnistui hyvin. Kipulääkkeen käyttö myös väheni osin harjoittelun myötä. \n\nKorkeampi koulutustaso, polvinivelrikon ja pysyväissairauksien puuttuminen, ohjattujen harjoitteiden tekeminen ja säännöllinen liikunta ennustivat parempaa kivun hallintaa ja toimintakykyä kahden vuoden seurantatutkimuksessa. Tämä korostaa elämäntavaksi otetun liikunnan merkitystä ja pysyväissairauksien hoidon tärkeyttä nivelrikon aiheuttamien oireiden ehkäisyssä.\n\nLääketieteen lisensiaatti Riikka Juhakosken fysiatrian alaan kuuluva väitöskirja "Hip osteoarthritis; risk factors and the effects of exercise therapy" (Lonkkanivelrikon riskitekijät ja terapeuttisen harjoittelun vaikutukset lonkkanivelrikkopotilaan toimintakykyyn) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 7.6.2013. Vastaväittäjänä toimii professori Jaro Karppinen Oulun yliopistosta ja kustoksena dosentti Jari Arokoski Itä-Suomen yliopistosta.\n\nRiikka Juhakoski on syntynyt vuonna 1969 Mikkelissä ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1988 Mikkelin Yhetiskoululun lukiosta. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1997 ja fysiatrian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 2005 Kuopion yliopistossa. Juhakoski toimii fysiatrian ylilääkärinä Mikkelin keskussairaalassa.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat\n\n\n

ISBN-10:
978-952-61-1103-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
74 s.
Tekijät:
Juhakoski Riikka Elina (diss)
Tuotekoodi 020974
25,50 €