Type A behavior pattern revisited: long-term follow-up from the Kuopio Ischemic Heart Disease Study, Dissertations in Health Sciences 132

A-tyypin persoonallisuus ei lisännyt sydänkuolemia pitkässäkään seurannassa\n\nVäitös kansanterveystieteen alalta\n\nVäittelijä: MSc, MPH Kastytis Šmigelskas\n\nVäitösaika ja -paikka: 14.9.2012 klo 12, Canthia, luentosali L2, Kuopion kampus\n\nMSc, MPH Kastytis Šmigelskas tutki kansanterveystieteen ja psykososiaalisen epidemiologian alan väitöskirjassaan A-tyypin persoonallisuuden vaikutusta ennenaikaiseen sydän- ja verisuonitautiriskiin. Jossain määrin kiistanalaiseen A-tyypin käyttäytymiseen on liitetty kilpailuhenkisyyttä, suorituspakkoa, nopeaa elämänrytmiä ja kiireen tuntua, kärsimättömyyttä ja mahdollisesti helposti pintaan nousevaa vihamielisyyttä tai aggressiivisia piirteitä.\n\nAiemmat tutkimukset 1970-luvulta alkaen ovat olleet ristiriitaisia, mikä johtuu muun muassa mittareiden erilaisuudesta, aineistojen valikoitumisesta, lyhyestä seuranta-ajasta sekä ilmeisesti myös kulttuurieroista. Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus väistää useimpien muiden tutkimusten heikkouksia.Ensimmäistä kertaa voitiin nyt yhdistää useita eri A-tyyppisyyden mittareita samassa väestöpohjaisessa seurannassa, joka kesti aiempia tutkimuksia kauemmin eli keskimäärin yli 20 vuotta. Muita riskitekijöitä oli mahdollisuus vakioida laajasti. Tutkimuksen voimaa lisäsi se, että sydäntapahtumia aineistoon osui seurannan aikana suhteellisen paljon.\n\nTutkimusaineistona oli lähes 3000 KIHD-tutkimukseen osallistunutta itäsuomalaista miestä Kuopiosta ja lähialueilta. Seurannan alussa 1980-luvulla kartoitettiin tuolloin 42–60-vuotiaiden miestenterveydentila, elintavat, aiempi elämänhistoria sekä myös viitteet A-tyypin käyttäytymispiirteistä neljää eri kyselymittaria käyttäen. Seurannan päättyessä vuoteen 2010 mennessä nuorimmat miehistä olivat täyttäneet 60 vuotta ja iäkkäimmät olivat reilusti yli 80-vuotiaita.\n\nTulosten mukaan A-tyyppinen persoonallisuus ei juurikaan ollut yhteydessä lisääntyneisiin sydän- ja verisuonitautikuolemiin. Tulokset tosin vaihtelivat hieman sen mukaan, mitä A-tyypin määritysmenetelmää käytettiin. Yhdellä mittareista, joka oli kehitetty nimenomaan suomalaisille aineistoille, A-tyyppisyys näytti jopa lievästi suojaavan sydänkuolemalta miehiä, joilla jo lähtötilanteessa oli sydänsairauden oireita. Riskifunktio myös muuttui seurannan aikana. Mikäli jokin yleensä heikohko yhteys ylipäänsä oli nähtävissä, se oli selvimmillään seurannan keskivaiheilla eli 6–11 seurantavuoden aikana.\n\nTarkemmissa analyyseissä nähtiin tilastollisesti merkitsevä yhteys kyynisen epäluuloisuuden ja ennenaikaisen kuolleisuuden välillä. Tämä on havaittu myös eräissä aiemmissa tutkimuksissa. Kyynisyyttä on pidetty A-tyyppisyyteen kuuluvana osapiirteenä, mutta se voi olla myös siitä riippumaton.\n\nTutkimus antaa aiempaa selvemmän viitteen siitä, että A-tyypin käyttäytymistä sinänsä ei voida pitää sydänkuolemien tai kokonaiskuolleisuuden kannalta riskitekijänä.\n\nKastytis Šmigelskas suoritti kansainvälisen Master of Public Health -ohjelman Kuopion yliopistossa 2000-luvun puolivälissä ja täydensi myöhemmin opintojaan Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen yksikössä Master of Science-tutkinnolla. Hän on työskennellyt yliopisto-opettajana Liettuan terveystieteiden yliopiston kansanterveystieteen tiedekunnassa Kaunasissa.\n\nKastytis Šmigelskasin väitöskirja Type A behavior pattern revisited: long-term follow-up from the Kuopio Ischemic Heart Disease Study tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori, FT Antti Uutela Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja kustoksena professori Jussi Kauhanen Itä-Suomen ylipistosta.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Kastytis Šmigelskas, kastsmig@gmail.com\n11.9.2012\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0897-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
72 s.
Tekijät:
Šmigelskas Kastytis (diss)
Tuotekoodi 020880
25,50 €