Resonant waveguide gratings by replication and atomic layer deposition, Dissertations in forestry and natural sciences; 83

7.9. Edulliset muoviin valmistetut nano-optiikan suotimet \nVäitös fysiikan alalta\n\nVäittelijä: M.Sc. (Engineering) Muhammad Rizwan Saleem\n\nVäitösaika- ja paikka: 7.9.2012 klo 12, M102, Metria, Joensuun kampus \n\nM.Sc. (Engineering) Muhammad Rizwan Saleemin väitöskirjassa esitetään uusien, valon aallonpituutta pienempiä yksityiskohtia sisältävien aaltojohderesonanssihilojen suunnittelua, valmistusta ja karakterisointia. Hilat on valmistettu edullisia valmistusmenetelmiä käyttäen sekä kerta- että kestomuoveihin. Työssä osoitetaan, että näin on saatu aikaan komponentteja, joiden lämpötilaherkkyys on alhainen ja toiminta voi olla valon polarisaatiosta riippumaton. Nämä kapeakaistaiset aaltojohderesonanssisuotimet voidaan optimoida toimimaan herkkinä ja edullisina biosensoreina, joiden vaste muuttuu hyvin herkästi tuotaessa pinnalle mitattavia biomolekyylejä. \n\nTyössä tarvittavat optiset rakenteet on valmistettu ensin piikiekoille, joita on käytetty painolaattana siirtämään nanorakenteet muoviin ilman syövytystä. Tämän prosessiketjun kehittäminen mahdollistaa entistä edullisemmat, mutta samalla myös tarkemmat menetelmät rakenteiden monistamiseen. Tämä menetelmä helpottaa nopeaa korkeatasoisten nano-optiikan prototyyppien valmistamista erilaisiin fotoniikan sovelluksiin. \n\nTutkimuksella on merkitystä tieteellisten tulosten ohessa myös fotoniikan teollisuudelle, sillä tutkittuja optisia rakenteita voidaan massavalmistuksen avulla valmistaa edullisesti esimerkiksi diagnostiikan ja ympäristön monitoroinnin tarpeisiin. \n\nTutkimus on toteutettu Itä-Suomen yliopiston Fysiikan ja matematiikan laitoksella. Merkittävin osa työstä on tehty laitoksen puhdastiloissa sijaitsevilla huipputason nanokuviointilaitteiden avulla. \n\n

ISBN-10:
978-952-61-0884-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
69, [43] s. : kuv.
Tekijät:
Saleem Muhammad Rizwan (diss)
Tuotekoodi 020878
25,25 €