Transplacental Transfer of Food Contaminants, Dissertations in Health Sciences 110

Ravinnon haitalliset aineet kulkeutuvat istukan läpi\n\nVäitös toksikologian alalta\n\nVäittelijä: Proviisori Heidi Partanen\n\nVäitösaika ja -paikka: 15.6.2012 klo 12, Medistudian auditorio ML1, Kuopion kampus\n\nÄidin raskauden aikainen altistuminen haitallisille aineille voi johtaa myös sikiön altistumiseen. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava proviisori Heidi Partasen väitöstutkimus osoitti, että ravinnon sisältämät homemyrkyt ja melamiini kulkeutuvat istukan läpi.\n\nNopean kasvuvauhdin ja suojamekanismien kehittymättömyyden vuoksi sikiö on erityisen altis vierasaineiden vaikutuksille. Sikiöaikaisella altistumisella voikin olla haitallisia vaikutuksia sikiön kasvuun ja kehitykseen ja se voi jopa lisätä herkkyyttä sairauksille myöhemmin elämässä.\n\nÄidin raskauden aikana nauttima ravinto sisältää monenlaisia aineita, joista osa voi olla haitallisia. Ravinnon vierasaineet voivat olla peräisin ympäristöstä tai niitä voi muodostua satoa kasvatettaessa, säilytettäessä tai ravinnon tuotanto- ja valmistusprosesseissa. Joskus haitallisia aineita on jopa lisätty ravintoon tahallisesti.\n\nRavinnon haitallisista aineista tutkittiin yleisesti luonnossa esiintyviä homeiden tuottamia myrkkyjä, aflatoksiini B1:tä ja okratoksiini A:ta, joita löydetään muun muassa viljatuotteista ja pähkinöistä. Lisäksi tutkittiin melamiinia, jota on Kiinassa tahallisesti lisätty maitoon nostamaan proteiinipitoisuuden määrittämisessä käytettyä typpipitoisuutta.\n\nTutkimusmenetelmänä käytettiin ihmisen istukkaperfuusiota, jossa synnytyksestä saadun istukan verenkiertoa pidetään keinotekoisesti yllä fysiologisia olosuhteita jäljitellen. Kyseisellä tutkimusmenetelmällä voidaan selvittää, miten äidin verenkierrossa olevat aineet kulkeutuvat istukan läpi sikiön puolelle. Lisäksi voidaan tutkia muun muassa istukan kykyä vierasaineiden aineenvaihduntaan, joka voi muuttaa aineita vähemmän myrkyllisiksi tai jopa entistä myrkyllisemmiksi. Menetelmän avulla voidaan myös selvittää niitä mekanismeja, joiden avulla aineet kulkeutuvat istukassa. Istukkaperfuusion lisäksi käytettiin myös muita ihmisen istukan tutkimusmalleja.\n\nKaikki tutkittavat aineet kulkeutuivat istukan läpi ainakin jossain määrin, mutta aineiden välillä oli merkittäviä eroja kulkeutumisessa. Aflatoksiini B1 ja melamiini kulkeutuivat istukan lävitse melko helposti, mutta okratoksiini A:n kulkeutuminen istukan läpi perfusoidussa istukassa oli vähäistä. Näiden tutkittujen aineiden kulkeutuminen istukan läpi erosi myös merkittävästi kontrolliaineena käytetyn, passiivisesti istukan läpi kulkeutuvan antipyriinin kulkeutumisesta. Tämä viittaa siihen, että muut mekanismit kuin passiivinen diffuusio vaikuttavat näiden aineiden kulkeutumiseen. Syöpävaaralliseksi aineeksi luokiteltu aflatoksiini B1 metaboloitui istukassa yhtä myrkylliseksi aflatoksikoliksi, joten istukan aineenvaihdunta ei suojaa sikiötä aflatoksiini B1:n haitoilta.\n\nProviisori Heidi Partasen toksikologian alaan kuuluva väitöskirja "Transplacental Transfer of Food Contaminants” (Ravinnon haitallisten aineiden kulkeutuminen istukan läpi) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Luana Ricci Paulesu Sienan yliopistosta Italiasta ja kustoksena professori Kirsi Vähäkangas Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat\n7.6.2012\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0767-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
71 s.
Tekijät:
Partanen Heidi (diss)
Tuotekoodi 020866
25,50 €