Novel materials for controlled peptide delivery: mesoporous silicon and photocrosslinked poly(ester anhydride)s, Dissertations in Health Sciences 113

Peptidilääkkeiden käyttöä voidaan edistää uusien kantajamateriaalien avulla\n\nVäitös farmasian teknologian alalta\n\nVäittelijä: Proviisori Juha Mönkäre\n\nVäitösaika ja -paikka: 15.6.2012 klo 12, Medistudian auditorio ML3, Kuopion kampus\n\nProviisori Juha Mönkäreen väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia materiaaleja peptidilääkkeiden annosteluun. Niiden avulla voidaan säädellä esimerkiksi lihavuuden hoitoon soveltuvan peptidi YY3-36:n vapautumista elimistössä.\n\nPeptidien merkitys lääkkeinä on lisääntymässä. Niitä käytetään esimerkiksi diabeteksen ja osteoporoosin hoidossa. Kuitenkin useiden peptidilääkkeiden vaikutusaika elimistössä on erittäin lyhyt eikä niitä voida käyttää esimerkiksi suun kautta otettavina tabletteina, kuten useita perinteisiä lääkkeitä. Tämän vuoksi peptidilääkkeitä joudutaan usein antamaan toistuvilla injektioilla, mikä hankaloittaa ja rajoittaa niiden käyttöä. Mönkäreen farmasian teknologian alan väitöstutkimuksessa kehitettiin peptidilääkkeiden annosteluun uusia materiaaleja, joita käyttämällä peptidilääkkeitä voitaisiin annostella harvemmin. Työssä perehdyttiin erityisesti peptidi YY3-36:n annosteluun, sillä tämä peptidi on lupaava ehdokas lihavuuden hoitoon.\n\nMönkäreen väitöstutkimuksessa tutkittiin kahta biohajoavaa eli elimistössä hajoavaa materiaalia, mesohuokoista piitä ja valosilloitettuja polyesterianhydridejä. Kumpikin tutkituista materiaaleista pystyi säätelemään ja hidastamaan peptidin vapautumista verenkiertoon verrattuna perinteiseen annosteluun injektiolla. Tämä pidentää peptidilääkkeen vaikutusaikaa, jolloin lääkettä tarvitsee annostella esimerkiksi vain muutamia kertoja viikossa sen sijaan, että sitä jouduttaisiin annostelemaan jopa useita kertoja päivässä.\n\nTutkimuksessa havaittiin myös, että ihonalaisen annostelun jälkeen tutkitut materiaalit lisäsivät huomattavasti verenkiertoon kulkeutuneen peptidi YY3-36:n määrää verrattuna peptidin annosteluun liuoksessa. Tämä mahdollistaa peptidilääkkeen tehokkaamman vaikutuksen eri puolilla elimistöä ja myös pienentää annosteltavan lääkkeen määrää. Sen jälkeen kun biohajoavat materiaalit ovat vapauttaneet peptidin, ne hajoavat turvallisiksi hajoamistuotteiksi ja poistuvat elimistöstä muun muassa virtsan mukana.\nLääke vapautuu viiveellä mesohuokoisen piin mikropartikkeleista\n\nMesohuokoisia piin mikropartikkeleita on kehitetty yhteistyössä Turun yliopiston kanssa ja ne valmistetaan elektroniikkateollisuudessa käytetyistä piikiekoista syövyttämällä sähkökemiallisesti piikiekkoihin nanokokoisia huokosia. Peptidilääkkeitä ladataan mikropartikkelien huokosiin, joista lääke vapautuu elimistössä partikkelien annostelun jälkeen. Eläinkokeet osoittivat, että ihonalaisen annostelun jälkeen peptidi YY3-36:n vapautuminen mesohuokoisen piin mikropartikkeleista kesti jopa neljä vuorokautta, kun taas injektioliuoksessa annettu peptidi hävisi verenkierrosta alle 12 tunnissa. Lisäksi mikropartikkelien pinnan kemiallista rakennetta muokkaamalla pystyttiin vaikuttamaan peptidin vapautumiseen huokosista.\nValosilloitetut polyesterianhydridit vapauttavat lääkettä hallitusti\n\nValosilloitetut polyesterianhydridit ovat uudenlaisia pintahajoavia polymeerejä, jotka on kehitetty Aalto-yliopistossa. Tässä tutkimuksessa polymeereistä valmistettiin peptidi YY3-36:ta sisältäviä implantaatteja, jotka annosteltiin ihonalaisesti koe-eläimille. Peptidilääkkeen vapautumisnopeuden polymeeristä osoitettiin olevan suoraan riippuvainen polymeerin hajoamisnopeudesta, jota puolestaan voidaan säädellä polymeerin kemiallista rakennetta muokkaamalla. Tämän vuoksi lääkkeen vaikutusaikaa elimistössä voidaan säätää halutunlaiseksi valitsemalla halutulla nopeudella hajoava polymeeri. Valosilloitettuja poly(esterianhydridijä) käyttämällä peptidi YY3-36:n vapautumista pystyttiin hidastamaan jopa seitsemään vuorokauteen. Lisäksi alustavat kokeet osoittivat polymeerin olevan turvallinen materiaali peptidien annostelussa.\n\nProviisori Juha Mönkäreen farmasian teknologian alaan kuuluva väitöskirja Novel materials for controlled peptide delivery: mesoporous silicon and photocrosslinked poly(ester anhydride)s (Uudet materiaalit säädeltyyn peptidien annosteluun: mesohuokoinen pii ja valosilloitetut poly(esterianhydridit)) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Arto Urtti Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Kristiina Järvinen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Juha Mönkäre, farmasian laitos, p. +358 40 355 3878, juha.monkare@uef.fi\n7.6.2012\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0788-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
125 s.
Tekijät:
Mönkäre Juha (diss)
Tuotekoodi 020855
25,50 €