Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus : feministinen luenta syömishäiriöiden ja naissukupuolen kytköksistä suomalaisissa syömishäiriöromaaneissa, Dissertations in education, humanities, and theology; 27

Väitös kirjallisuuden alalta 9.6.2012\n\nVäittelijä: FM Hanna Mikkola\n\nVäitösaika- ja paikka: 9.6.2012 klo 12, AG100, Agora-rakennus, Yliopistokatu 4, Joensuun kampus\n\nSyömishäiriöromaanit ovat osa syömishäiriöilmiötä. Ne myös rakentavat, määrittävät ja ottavat osaa ilmiöön muodostaen omia keskustelutapojaan. Filosofian maisteri Hanna Mikkola tarkastelee Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan ruumiillisuuden, seksuaalisuuden, tyttöjen ja naisten aseman ja syömishäiriöiden yhteyksiä suomalaisissa syömishäiriöromaaneissa.\n\nYhtenä yhteiskunnallisten syömishäiriökeskustelujen osapuolena teokset tuovat uusia näkökulmia esittäen eri tavalla tunnettuja syömishäiriöiden selitystapoja. Erityisesti lääketieteellistä ja psykologista tietoa esitetään kyseenalaistaen, kritisoiden ja liioitellen. Esimerkiksi äiti–tytär-suhteen merkitystä syömishäiriön synnylle kyseenalaistetaan.\n\nSyömishäiriöromaaneissa esitetään kriittisiä kannanottoja tyttöjen ja naisten asemasta. Yhdeksi keskeiseksi pohdinnan paikaksi nousee se, kuvataanko teoksissa tytön ja naisen perinteisen paikan rikkomista: syömishäiriö horjuttaa kiltin tytön kategoriaa, hyvän tunnollisen opiskelijan asemaa, potentiaalisen äidin paikkaa, äidin apurina kotona olemisen paikkaa, poikien ja miesten halun kohteena olemista ja heidän seksuaaliseen haluunsa vastaamisen paikkaa. Esimerkiksi koulussa tiukasti opiskelleiden tyttöhahmojen on pakko hellittää opiskelutahtiaan, kun syömishäiriö pahenee, ja parantumisen jälkeen he huomaavat ylisuorittaneensa opiskelua.\n\nTeoksia voidaan kutsua myös ajankuvauksiksi, koska ne kuvaavat joitakin nykyajan ja lähihistorian asioita varsin tarkasti – ja niin ikään syömishäiriöilmiön yksityiskohtia, kuten tyttöjen ja naisten kontrolloivaa syömiskäyttäytymistä. Mikkola tulkitsee syömishäiriöromaanien kuvaavan aikaamme liittyvää ahdistusta, joka ilmenee mitä erilaisimpana oireiluna hyvin erilaisten ihmisten keskuudessa. Syömishäiriöiden, eli yhden oirehdinnan muodon, lisäksi teokset kuvaavat tarkasti aikaamme siihen liittyvine vaatimuksineen, normeineen ja pakkoineen. Tutkimusaineiston romaaneissa syömishäiriöitä kuvataankin monipuolisesti: teoksissa paneudutaan lukuisiin ongelmallisiin kysymyksiin kuten tyttö- ja naishahmojen ruumiillisuuden rakentumiseen suhteessa ulkonäköideaaleihin, seksuaaliseen haluun, halun kohteena olemiseen ja sukupuolitettuun ruokaan ja syömiseen.\n\nSyömishäiriöilmiö on ollut ajankohtainen suomalaisessa yhteiskunnassa ja kaunokirjallisuudessa jo 1970-luvulta, mutta varsinkin 1980-luvulta saakka. Syömishäiriöaihe on varsin yleinen suomalaisessa nykykirjallisuudessa, etenkin nuortenkirjallisuudessa. Mikkolan tutkimusaineistoon kuuluu viisi suomalaista 1980–2000-luvuilla ilmestynyttä nuorten- ja aikuistenromaania: Hannele Huovin Madonna (1986), Vuokko Tolosen Salainen keittokirja (1988), Laura Honkasalon Siskoni, enkelinluinen tyttö (2001), Kira Poutasen Ihana meri (2001) ja Sofi Oksasen Stalinin lehmät (2003). Osa teoksista käsittelee bulimiaa ja osa anoreksiaa. Näiden teosten lisäksi Mikkola esittelee ja tarkastelee lukuisia muita syömishäiriöaihetta käsittelevää tai sivuavaa teosta. \n\n.\n\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0743-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
332 s.
Tekijät:
Mikkola Hanna (diss)
Tuotekoodi 020849
44,00 €