Markers of subclinical atherosclerosis in metabolic syndrome and erectile dysfunction - arterial elasticity, oxidized LDL, fibrinogen and resting heart rate, Dissertations in Health Sciences 106

Valtimotauti kehittyy metabolista oireyhtymää ja erektiohäiriötä sairastavalle\n\nVäitös sisätautien ja kardiologian alalta\n\nVäittelijä: LL Hanna Pohjantähti-Maaroos\n\nVäitösaika ja -paikka: 18.5.2012 klo 12, KYS Auditorio 1, Kuopion kampus\n\nValtimotaudin kehittymisen riski on erityisen suuri niillä metabolista oireyhtymää sairastavilla miehillä, joilla on myös erektiohäiriö, osoitti lääketieteen lisensiaatti Hanna Pohjantähti-Maaroosin Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöskirjatutkimus. Tässä riskiryhmässä tulisi Pohjantähti-Maaroosin mukaan harkita tehokkaita valtimotaudin ehkäisykeinoja.Tutkimuksessa todettiin myös, että rypsiöljyn käyttö vähentää valtimotaudin vaaratekijöitä ja säännöllinen liikunta suojaa metabolista oireyhtymää sairastavaa erektiohäiriöiltä.\nMetabolinen oireyhtymä on riskitekijöiden rypäs\n\nMetabolinen oireyhtymä on rypäs useita samanaikaisia sairauksia tai riskitekijöitä, joihin kuuluvat keskivartalolihavuus, heikentynyt sokerinsieto tai diabetes, kohonneet triglyseridit, matala HDL-kolesteroli ja verenpainetauti. Metabolista oireyhtymää sairastavilla on suurentunut riski sairastua ja kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin.\n\nVerestä mitattava LDL on kolesterolia kuljettava ja valtimotautia aiheuttava lipoproteiini. Kohonnut hapettuneen LDL:n määrä ja kajoamattomassa mittauksessa todettava valtimoiden jäykistyminen ovat varhaisia merkkejä valtimotaudin kehittymisestä. Riskistä kertovat myös kohonneet fibrinogeeni- ja leposyketasot sekä erektiohäiriö, joka on yleisen valtimonkovettumataudin varhaisin oire. Nykyisin valtimotautiriskiä voidaan arvioida eri riskitekijöihin perustuvilla laskentakaavoilla. Jos piilevä valtimotauti voitaisiin todeta oireettomassa alkuvaiheessa, taudin kehittymistä voitaisiin ehkäistä tehokkaammin.\nErektiohäiriötä voi ehkäistä liikunnalla\n\nPohjantähti-Maaroosin väitöstyöhön liittyvät kliiniset tutkimukset toteutettiin osana Hämeenlinnan Seudun MBO-tutkimushanketta. Väitöskirjatyössä, joka sisältää viisi kansainvälisesti julkaistua tutkimusta, todettiin metabolista oireyhtymää sairastavilla miehillä merkkejä valtimotaudin kehittymisestä. Suurten valtimoiden elastisuus oli heikentynyt sekä hapettuneen LDL:n, fibrinogeenin ja leposykkeen tasot kohonneet verrattuna terveisiin kontrollihenkilöihin. Nämä valtimotaudin riskimerkit olivat havaittavissa erityisesti niillä, joilla metabolisen oireyhtymän lisäksi oli erektiohäiriö tai suuri laskennallinen valtimotautiriski. Valtimoiden elastisuus oli kuitenkin alentunut myös niillä erektiohäiriöisillä, joilla laskennallinen valtimotautiriski oli pieni. Fyysinen aktiivisuus oli puolestaan yhteydessä normaaliin erektiotoimintaan.\nRypsiöljyn käyttö voi hidastaa valtimotaudin kehittymistä\n\nTutkimuksessa metabolista oireyhtymää sairastavat käyttivät vastavuoroisesti rypsiöljy- ja voilisää 6-8 viikon jaksoissa. Kokonaiskolesterolin, LDL-kolesterolin ja hapettuneen LDL:n pitoisuudet olivat selvästi matalammat rypsiöljyjakson jälkeen.\n\nTulosten perusteella rypsiöljyn käyttö ja säännöllinen liikunta voivat hidastaa valtimotaudin kehittymistä metabolista oireyhtymää sairastavilla.\n\nLääketieteen lisensiaatti Hanna Pohjantähti-Maaroosin väitöskirja Markers of subclinical atherosclerosis in metabolic syndrome and erectile dysfunction - arterial elasticity, oxidized LDL, fibrinogen and resting heart rate (Varhaisen valtimotaudin merkit metabolista oireyhtymää ja erektiohäiriötä sairastavilla – valtimoiden elastisuus, hapettunut LDL, fibrinogeeni ja leposyke) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Petri Kovanen Wihurin tutkimuslaitoksesta ja kustoksena professori Juha Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Hanna Pohjantähti-Maaroos, hanna.pohjantahti-maaroos@kuh.fi, p. 050-596 7874\n10.5.2012\n\n \n\n

ISBN-10:
978-952-61-0737-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
79 s.
Tekijät:
Pohjantähti - Maaroos Hanna (diss)
Tuotekoodi 020839
25,50 €