Detailed stratification patterns and vertical layering of lipids in seal blubber : source of ecophysiological information, Dissertations in forestry and natural sciences; 65

Väitös biologian alalta \n\nVäittelijä FM Ursula Strandberg \n\nVäitösaika ja -paikka 11.5.2012 klo 12.00, N100, Natura, Joensuun kampus \n\nHylkeen traani on ihonalaista rasvakudosta, joka toimii muun muassa eristävänä kerroksena ja energiavarastona. Tutkimuksessa traania hyödynnetään erityisesti siihen keräytyneiden rasvaliukoisten ympäristömyrkkyjen seurannassa sekä rasvahappokoostumukseen perustuvissa ravintoselvityksissä. Eri tutkimusten tulokset ovat kuitenkin olleet vaihtelevia ja vaikeasti vertailtavia. Filosofian maisteri Ursula Strandbergin väitöstutkimus osoitti ensimmäistä kertaa, että saimaannorpan, jäämerennorpan ja baikalinhylkeen traanissa on erotettavissa kolme rasvahappokoostumukseltaan erilaista kerrosta. Havainto on merkittävä, koska sitä voidaan hyödyntää näytteenottomenetelmien standardisoinnissa, millä parannetaan tutkimustulosten tarkkuutta, tulkittavuutta ja vertailtavuutta. Lisäksi väitöstutkimus selvitti ekofysiologista kysymystä, miten kylmässä vedessä eläminen vaikuttaa nisäkkään ihonalaisen rasvakudoksen toimintaan ja koostumukseen. \n\nRasva-aineiden ja niiden rakenneosien (rasvahappojen) kerrostuminen hylkeen traanissa on yksi keskeinen mekanismi hylkeiden aineenvaihdunnallisessa sekä lämmönsäätelyllisessä sopeutumisessa elinympäristöönsä. Väitöskirjan tulokset viittaavat siihen, että rasva-aineenvaihdunta vaihtelee traanin eri kerroksissa. Traanin syväosat lähellä lihasta olisivat aineenvaihdunnaltaan aktiivisin kerros. Uloin traanikerros (heti nahan alla) puolestaan näyttäisi toimivan ensisijaisesti eristävänä kerroksena. Hylkeiden traani ei toimi ainoastaan energiavarastona, vaan myös lämmöneristeenä, sillä ohut karvapeite kastuu ihoon asti eikä juuri eristä vedessä. Lämmönhukan pienentämiseksi hylkeen traanissa on erikoistunut verisuoniverkosto, joka säätelee tehokkaasti nahkaan asti virtaavan veren määrää. Tämän verisuoniverkoston johdosta nahan ja traanin uloimpien kerrosten lämpötila on merkittävästi alhaisempi kuin traanin syvemmissä osissa, joissa lämpötila on lähes sama kuin kehon sisäosien. Traanin uloimpien osien viileys ja lämpötilavaihtelut vaikuttavat uloimman traanin rasvahappokoostumukseen, jonka pitää olla sopeutunut alhaisiin lämpötiloihin. \n\n

ISBN-10:
978-952-61-0764-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
77, [104] s. : kuv., taul.
Tekijät:
Strandberg Ursula (diss)
Tuotekoodi 020835
25,25 €