Integroiden, segregoiden ja osallistaen : kolmen vaikeasti kehitysvammaisen oppilaan opiskelu yleisopetuksessa ja koulupolku esiopetuksesta toiselle asteelle, Dissertations in education, humanities, and theology; 26

Väitös erityispedagogiikan alalta\n\nVäittelijä: KM Merja Hyytiäinen\n\nVäitösaika ja -paikka: 4.5.2012 klo 12, Sali C2, Carelia, Yliopistokatu 4, Joensuun kampus\n\nKasvatustieteen maisteri Merja Hyytiäinen tarkastelee Itä-Suomen yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassaan vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden opiskelua ja koulupolkua.\n\nTutkimuksen tavoitteena oli selvittää vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden opiskelua yleisopetuksessa ja heidän koulupolkujaan esiopetuksesta toiselle asteelle, sillä kohderyhmän oppilaiden opiskelua yleisopetuksen yhteydessä ja koulupolkujen toteutumista Suomessa oli tarkasteltu tutkimuksen alkaessa vähäisesti.\n\nTutkimustulosten mukaan varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa kaikki lapset opiskelivat ja työskentelivät yhdessä. Näin ollen vaikeasti kehitysvammaisten osallisuus toteutui hyvin. Peruskoulun alaluokilla vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden koulusijoitusratkaisut olivat osallistavia tai integraation toimintatavan mukaisia, jolloin kehitysvammaiset kävivät samaa koulua kuin lähialueen muutkin oppilaat. Opetusjärjestelyt kuitenkin vaihtelivat osallistavasta tai integroivasta yhdessä opiskelusta segregoivaan eli erillisessä tilassa toteutettuun opiskeluun.\n\nSiirryttäessä perusopetuksen yläluokille vaikeasti kehitysvammaiset oppilaat opiskelivat pääasiassa erityiskouluissa. He opiskelivat myös toisella asteella ikätovereista erillään erityisoppilaitoksissa ja jatkoivat erillään muista myös työelämään tai jatko-opintoihin siirtyessä. Näin ollen vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden koulupolku alkoi osallistavasti varhaiskasvatuksessa, mutta päättyi pääsääntöisesti ikätovereista erillään erityisoppilaitoksissa tapahtuvaan opiskeluun yläluokilla ja toisella asteella.\n\nKaikilla oppivelvollisilla lapsilla tulisi olla tasavertainen oikeus opiskella lähikoulussa yhdessä muiden lasten kanssa. Kuitenkin kunnissa tehdään edelleen segregoivia hallinnollisia koulusijoitusratkaisuja erityiskouluihin. Näin ollen koulujärjestelmämme ei vielä pysty takaamaan osallistavaa koulupolkua kaikille, vaikka Suomi on allekirjoittanut useita kansanvälisiä sopimuksia, ja muun muassa Salamancan julistus ohjeistaa niin.\n\nTutkimuksessa erityisesti opetuksen siirtymävaiheet osoittautuivat merkityksellisiksi vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden koulupolkujen eri vaiheissa. Siirtymävaiheisiin tulisikin panostaa tulevaisuudessa koulupolkujen eheyttämiseksi. Ainoastaan hallinnollisten ratkaisujen muuttuminen ei riitä. Lisäksi tarvitaan tukea, tietoa ja taitoa pedagogisiin kysymyksiin yksilöllisen ja yhteisen opiskelun tueksi. Yksi perusta sille, että kehitysvammaisten opiskelu tavallisessa luokassa onnistuu, on henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan ja luokanopettajan yhteistyö, jonka tulisi olla saumatonta koulupäivän ohjatuissa ja vapaissa tilanteissa. Näiden lisäksi on vahvistettava kaikkien lasten oikeutta opiskella lähikoulussa yhdessä muiden lähiympäristön lasten kanssa.\n

ISBN-10:
978-952-61-0685-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
187 s.
Tekijät:
Hyytiäinen Merja
Tuotekoodi 020831
25,25 €