The professional practice environment - hospital nurses’ perspectives in three European countries, Dissertations in Health Sciences 107

Sairaanhoitajien työskentelyolosuhteilla merkittävä vaikutus alalla pysymiseen ja potilasturvallisuuteen\n\nVäitös hoitotieteen alalta\n\nVäittelijä TtM Saima Hinno\n\nVäitösaika ja -paikka 4.5.2012 klo 12, Canthia L1, Kuopion kampus\n\nSairaanhoitajien työskentelyolosuhteilla on huomattava vaikutus hoitajien alalle sitoutumiseen, potilasturvallisuuteen sekä hoitotuloksiin, toteaa terveystieteiden maisteri Saima Hinno väitöstutkimuksensa perusteella.\n\nHinno selvitti väitöstutkimuksessaan sairaanhoitajien työskentelyolosuhteita sekä hoitajien työmäärän ja tehtävänkuvan yhteyttä hoitotuloksiin sekä hoidon laatuun Viron, Suomen ja Hollannin sairaaloissa. Tutkimuksessa selvitettiin myös potilaille sattuneita haittatapahtumia kuten kaatumisia, putoamisia, karkaamisia, lääkevirheitä ja sairaalainfektioita Hollannissa ja Suomessa. Tulokset osoittavat selkeästi potilaille sattuneiden haittatapahtumien lisääntyvän samanaikaisesti kun sairaanhoitajan hoitamien potilaiden määrä kasvaa. Tutkimus osoitti, että sairaanhoitajien työskentelyolosuhteet ovat potilasturvallisuuden tärkeä lähtökohta, ja että työskentelyolosuhteissa oli huomattavia eroja maiden välillä.\n\nVaikka tutkimukseen osallistuneiden maiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat erilaisia, on niissä samansuuntaisia puutteita sairaanhoitajien työskentelyolosuhteissa. Tulosten mukaan suomalaiset sairaanhoitajat arvioivat työskentelyolosuhteitaan kriittisemmin kuin hollantilaiset ja virolaiset kollegansa. Sairaanhoitajat, jotka kokivat saavansa tukea esimiehiltä ja arvioivat henkilöstömäärän riittäväksi, suhtautuivat työhönsä positiivisemmin ja arvioivat myös hoidon laadun paremmaksi. Sen sijaan henkilöstömäärän riittämättömäksi arvioineet ja lähijohtajan tai ylemmän johdon tuen vähäiseksi kokeneet sairaanhoitajat aikoivat vaihtaa ammattia tai siirtyä toiseen työyksikköön tai organisaatioon muita useammin.\n\nHinno suosittaakin, että sairaanhoitajien työskentelyolosuhteita tulisi jatkuvasti arvioida ja kehittää järjestelmällisellä henkilöstövoimavarojen suunnittelulla. Työskentelyolosuhteiden kehittäminen potilasturvallisuuden takaamiseksi on välttämätöntä. On myös pyrittävä estämään sairaanhoitajien siirtymistä muihin tehtäviin ja taattava ammatin vetovoimaisuus, jotta Euroopassa on riittävä määrä sairaanhoitajia tulevaisuudessakin. Magneettisairaalamallin kaltaista toimintaa tulee käyttää sairaanhoitajien ja laajemmin terveydenhuoltohenkilöstön työskentelyolosuhteiden kehittämisessä.\n\nTerveystieteiden maisteri Saima Hinnon väitöskirja Hoitotyön toimintaympäristö sairaaloissa – sairaanhoitajien näkemyksiä kolmessa Euroopan maassa (The professional practice environment - hospital nurses’ perspectives in three European countries) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Elisabeth Severinsson Vestfoldin korkeakoulusta Norjasta ja kustoksena professori Katri Vehviläinen-Julkunen. Väitöstilaisuus pidetään englannin kielellä.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat

ISBN-10:
978-952-61-0750-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
48 s.
Tekijät:
Hinno Saima (diss)
Tuotekoodi 020828
25,50 €