Muuttuva kotihoito.15 vuoden seurantatutkimus Kuopion kotihoidon organisoinnista, sisällöstä ja laadusta, Dissertations in Social Sciences and Business Studies 39

Valtionohjaus näkyy vanhusten kotihoidossa\n\nVäitös terveyshallintotieteen alalta\nVäittelijä: THM Soili Paljärvi\nVäitösaika ja -paikka: lauantai 28.4. kello 12.00, Mediteknian auditorio, Kuopio\n\nVanhuspalvelut ja niiden osana kotihoito ovat kokeneet monia muutoksia viime vuosina väestörakenteen muuttumisen, avopalveluja korostavan palvelurakenteen ja kiristyneen kuntatalouden vuoksi. Vanhuspalveluja on julkisuudessa toistuvasti kritisoitu ja laatuongelmat ovat ajoittain nousseet otsikoihin. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että valtionohjauksella on ollut vaikutusta vanhusten kotihoidon järjestämiseen. Kotihoidon sisältö on muuttunut, mutta sen sijaan laadun muutokset ovat olleet vähäisiä.\n\nTerveydenhuollon maisteri Soili Paljärvi tarkasteli tutkimuksessaan Kuopion kaupungin kotihoidon organisointia, sisältöä, laatua ja toimintaympäristön muutoksia sekä valtion ohjausta vuosina 1994–2009. Kotihoidon laatua seurattiin tutkimusajanjakson aikana kotihoidon asiakkaiden haastatteluilla sekä omaisille ja kotihoidon työntekijöille tehdyillä postikyselyillä, jotka toistettiin viisi kertaa.\n\nPaljärven mukaan valtionohjauksen vaikutus näkyi Kuopion kaupungin strategioissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa. Vanhuspalvelut kehittyivät tutkimusajanjakson aikana kotihoitoa ja avopalveluja korostaviksi. Poikkihallinnollisissa hankkeissa kehitettiin ennakoivia, kuntouttavia, hyvinvointia ja integrointia edistäviä toimintoja kotona asumisen tukemiseksi. Valtakunnallisen ohjauksen mukaisesti kotihoitoon tuli enenevästi yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntarjoajia. Kunnallisesta palvelusta siirryttiin monituottajuuteen, mikä on lisännyt tarvetta koordinoida palveluja asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Palvelujen eheyttäminen eli integrointi oli muutenkin keskeinen teema kunnan kotihoito-organisaation kehittämisessä.\n\nVanhusten palvelutarve lisääntyi seuranta-aikana, mutta talouden tasapainotus pakotti samaan aikaan supistamaan palveluja. Kotihoidossa keskityttiinkin enenevästi auttamaan päivittäisen elämän toimissa kuten ruokailussa ja hygienian hoidossa. Siivous ja asiointiapu olivat tutkimusajanjakson aikana lähes loppuneet tietoisen ohjauksen seurauksena. Henkilöstörakenteen muutos mahdollisti sen, että hoitotoimenpiteitä siirtyi kotisairaanhoitajilta lähihoitajille.\n\nSekä asiakkaat että omaiset olivat koko seuranta-ajan keskimäärin melko tai erittäin tyytyväisiä kotihoitoon yleensä. Muutokset olivat vähäisiä myös mitatuilla laadun osa-alueilla, joita olivat kotihoidon tarvevastaavuus, riittävyys, työntekijäkohtainen jatkuvuus, saatavuus ja asiakkaalle annetun ajan riittävyys sekä ohjaus, neuvonta ja tiedotus. Sekä kotihoidon asiakkaat, heidän omaisensa että kotihoidon työntekijät totesivat kotihoidon puutteeksi työntekijöiden kiireisyyden ja asiakkaalle annetun ajan riittämättömyyden.\n\nTutkimus toi uutta tietoa valtionohjauksesta ja kotihoidon muutoksista lähinnä koordinoinnin ja muun integroinnin sekä laadun näkökulmasta yksittäisessä kunnassa. Tieto on erityisen ajankohtaista merkittävien sosiaali- ja terveysalaa koskevien uudistusten kynnyksellä.\n\nTHM Soili Paljärven terveyshallintotieteen alan väitöskirja ”Muuttuva kotihoito.15 vuoden seurantatutkimus Kuopion kotihoidon organisoinnista, sisällöstä ja laadusta.” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti, sosiaalineuvos Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja kustoksena professori Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/vaitoskuvat.\n\nLisätietoja: Soili Paljärvi, puh. 050 438 5610, spaljarvi@gmail.com\n \n\tMuuttuva kotihoito : 15 vuoden seurantatutkimus Kuopion kotihoidon organisoinnista, sisällöstä ja laadusta\nPaljärvi, Soili\nItä-Suomen yliopisto,2012\nPublications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies.,39\n(pdf, 1.56 MB)

ISBN-10:
978-952-61-0701-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
236 s.
Tekijät:
Paljärvi Soili (diss)
Tuotekoodi 020827
38,70 €