Imaging the progressionfrom mild cognitive impairment to Alzheimer's disease, Dissertations in Health Sciences 104

Tarkempaa Alzheimer-diagnostiikkaa\n\nVäitös neurologian alalta\n\nVäittelijä: MD Gabriela Spulber\n\nVäitösaika ja -paikka: 27.4.2012 klo 12, Medistudian auditorio ML3, Kuopion kampus\n\nLääkäri Gabriela Spulberin Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen perusteella aivojen magneettikuvien automaattiset analyysimenetelmät mahdollistavat Alzheimerin taudin diagnosoimisen entistä tarkemmin ja aikaisemmin. Tutkimuksessa myös kehitettiin monimuuttujamittari, jolla voidaan arvioida yksilöllistä sairastumisriskiä.\n\nAlzheimerin tauti (AT) on yleinen hermostorappeumasairaus, joka nykyisin tunnistetaan usein vasta dementiavaiheessa. Varhaisempi diagnoosi mahdollistaisi hoidon aiemman aloittamisen.\n\nVäitöstutkimuksessatarkasteltiin aivojen rakenteellisia muutoksia stabiilia ja etenevää lievää kognitiivisen tason heikkenemistä sairastavilla henkilöillä ennen heidän sairastumistaan Alzheimerin tautiin. Tutkimuksessa käytettiin aivojen magneettikuvien (MRI) automaattisia analyysimenetelmiä ja pyrittiin kehittämään mittareita, joita voidaan hyödyntää kliinisessä työssä tai tutkimuksessa.\n\nKoko aivojen atrofian eli aivokudoksen surkastumisen etenemistä mitattiin toistetuilla MRI-tutkimuksilla. Henkilöt, joilla aivojen atrofia lisääntyi yhden prosentin jokaisena kognitiivisen tason alentuman toteamisen jälkeisenä vuonna, sairastuivat todennäköisemmin Alzheimerin tautiin.\n\nAlttius patologisiin muutoksiin vaihtelee aivokuoren eri alueilla, mutta koko aivojen atrofiaa arvioidessa nämä alueelliset muutokset jäävät usein huomioimatta. Alzheimerin tautia edeltäviä harmaan aineen alueellisia muutoksia tarkasteltiin magneettikuvien vokselipohjaisella analyysillä. Etenevää kognitiivista heikkenemistä sairastavilla atrofia oli erityisen voimakasta limbisessä lohkossa sekä otsa- ja takaraivolohkoissa. Nämä muutokset olivat havaittavissa jopa kaksi vuotta ennen Azheimer-diagnoosia.\n\nVokselianalyysi kykenee kuitenkin tunnistamaan erot ainoastaan ryhmätasolla. Yksilötason riskin arvioimiseksi MRI:lla saatujen tilavuus- ja aivokuoren paksuusmittausten pohjalta kehitettiin muutosten vakavuutta arvioiva monimuuttujamittari. Useiden alueiden samanaikainen tarkastelun avulla etenevää ja stabiilia kognitiivista alenemaa sairastavat henkilöt pystyttiin tunnistamaan luotettavasti. Optimaalisten luokittelurajojen määrittäminen on kuitenkin haasteellista ja menetelmän luotettavuuden arviointi tärkeää.\n\nValkean aineen rakennetta tarkasteltiin diffuusiotensorikuvien tilastollisella analyysilla. Todettiin, että terveisiin henkilöihin verrattuna lievää kognitiivisen tason heikkenemistä ja Alzheimerin tautia sairastavilla esiintyy muutoksia myös ratayhteyksissä niiden aivoalueiden välillä, joiden tiedetään vaurioituvan Alzheimerin taudissa.\n\nTutkimustulosten perusteella rakenteellisen MRI:n automaattiset analyysimenetelmät soveltuvat dementiaa edeltävän kognitiivisen tason aleneman arviointiin. Nämä menetelmät mahdollistavat Alzheimerin taudin aiemman ja tarkemman diagnosoinnin. Kuvantamis- ja analyysiprotokollien standardisointi on kuitenkin tärkeää, jotta menetelmiä voidaan hyödyntää potilastyössä.\n\nMedical Doctor Gabriela Spulberin neurologian alaan kuuluva väitöskirja "Imaging the progressionfrom mild cognitive impairment to Alzheimer's disease"tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Giovanni Frisoni, The National Centre for Research and Care of Alzheimer’s and Mental Diseases, Italia, ja kustoksena professori Hilkka Soininen, Itä-Suomen yliopisto.\n\nGabriela Spulber on syntynyt vuonna 1978 Romaniassa. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1996 Calistrat Hogas -lukiossa Tecucissa ja lääkärin tutkinnon vuonna 2003 Lääketieteen ja farmasian yliopistossa.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Gabriela Spulber, p. 0046762378040, gabriela.spulber@uef.fi\n

ISBN-10:
978-952-61-0720-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
57 s.
Tekijät:
Spulber Gabriela (diss)
Tuotekoodi 020826
25,25 €