Kuluttajat painonhallinnan markkinoilla - Loppuraportti, Reports and Studies in Health Sciences 8

Kuluttajat painonhallinnan markkinoilla (KULUMA) -hankkeen tavoitteena oli kuvata ja analysoida poikkitieteellisesti painonhallintaan liittyvää kuluttajakäyttäytymistä ja arjen valintoja sekä paikantaa ja kehittää niitä muutosmotivaatiota hyödyntäviä keinoja, joilla kuluttajan on helpompi hallita syömistään tai painoaan ja tehdä painonhallintaa tukevia tuotevalintoja. Hanke toteutettiin kuluttajatutkimuksen, ravitsemustieteen, psykologian ja liiketalouden tutkijoiden ja kahdeksan elintarvikeyrityksen muodostamana konsortiona.\n

ISBN-10:
978-952-61-0689-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
69 s.
Tekijät:
Kantanen Teuvo ja Anja Lapveteläinen (Toim )
Tuotekoodi 020824
25,25 €