Physiological roles of fatty acids and endocannabinoids in the nematode Caenorhabditis elegans, Dissertations in Health Sciences 100

Ruokavalion transrasvahapot lyhentävät sukkulamadon elämää\n\nVäitös neurobiologian alalta\n\nVäittelijä: MSc Kaja Reisner\n\nVäitösaika ja -paikka: 30.3.2012 klo 12, Auditorio 216, Molekyylibiologian ja solubiologian instituutti, Tarton yliopisto, Viro\n\nMaster of Science Kaja Reisnerin väitöstutkimuksessa havaittiin, että transrasvahappoa syöneet sukkulamadot (C. elegans) elivät noin 25 prosenttia lyhyemmän ajan kuin cis-rasvahappoa syöneet madot.Ihmisillä ruokavalion transrasvat voivat aiheuttaa haitallisia seurauksia kuten kohonneen sepelvaltimotautiriskin.Vaikka sukkulamadoilla ei olekaan sydäntä, ne elivät silti lyhyemmän ajan, niillä ilmeni muitakin epäsuotuisia vaikutuksia kuten pienentyneet jälkeläismäärät ja satojen geenien ilmeneminen muuttui. Transrasvahappojen vaikutukset olivat merkittäviä vain niillä madoilla, joilla oli rasvahappojen synteesiketjuihin vaikuttava mutaatio.Tämä viittaisi siihen, että geneettiset taustatekijät olisivat tärkeitä ennusteita transrasvahappojen epäterveellisille vaikutuksille.\n\nRasvoilla on tärkeitä tehtäviä solukalvojen rakenneosina sekä energiaa varastoivina molekyyleinä.Rasvat ja rasvoja sisältävät rakenteet myös toimivat suoraan signaalinvälityksen säätelijöinä.Vaikka kiinnostus rasvojen biologiaan on kasvussa, on edelleen tutkimatta, kuinka rasvojen tasapainotila liittyy solujen muihin toimintoihin ja kuinka ne kaikki yhdessä säätelevät solujen elintoimintojen kokonaisuutta.Pieni C. elegans -sukkulamato on osoittautunut tehokkaaksi malliksi tutkittaessa biologisia prosesseja.Tässä väitöskirjassa sukkulamatoa käytettiin valottamaan ruokavalion rasvojen, monityydyttämättömien rasvahappojen ja niiden johdannaisten vaikutuksia esimerkiksi kehitykseen, jälkeläisten tuottoon ja syömiseen.\n\nVäitöskirjatyö tehtiin Itä-Suomen ja Tarton yliopistoissa.\n\nMaster of Science Kaja Reisnerin neurobiologian alaan kuuluva väitöskirja "Physiological roles of fatty acids and endocannabinoids in the nematode Caenorhabditis elegans"(Rasvahappojen ja endokannabinoidien fysiologinen rooli Caenorhabditis elegans- sukkulamadossa) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Väitöstilaisuus on Tarton yliopistossa Virossa. Vastaväittäjänä on professori Simon Tuck Uumajan yliopistostaja kustoksena professori Garry Wong Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Kaja Reisner, M.Sc. +372 565 06045\n

ISBN-10:
978-952-61-0703-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
80 s.
Tekijät:
Reisner Kaja (diss)
Tuotekoodi 020822
25,50 €