Alcohol and cancer among men: public health impact and perspectives, Dissertations in Health Sciences 99

Runsas alkoholin käyttö kasvattaa syöpään sairastumisen riskiä\n\nVäitös kansanterveystieteen alalta\n\nVäittelijä MSc Adetunji Toriola\n\nVäitösaika ja -paikka 16.3.2012 klo 12, Medistudian auditorio ML1, Kuopion kampus\n\nMaster of Science Adetunji Toriolan väitöstutkimuksen perusteella runsas alkoholinkulutus näyttää lisäävän miesten paksu- ja peräsuolen syövän riskiä. Runsaasti alkoholia käyttävillä on myös suurempi kokonaissyöpäriski.\n\nAlkoholin käyttäjiä on maailmassa lähes kaksi miljardia. Alkoholilla on osoitettu olevan sekä positiivisia että negatiivisia terveysvaikutuksia, mutta WHO:n mukaan alkoholin käytön välittömät ja pitkäaikaishaitat ylittävät sen hyödyt. Alkoholin käyttöön liittyviä pitkän aikavälin terveyshaittoja ovat muun muassa syöpätaudit, erityisesti ruoansulatuskanavan yläosien syövät. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella alkoholinkäyttö voi olla yhteydessä muihinkin syöpiin.\n\nToriola selvitti alkoholin kulutuksen yhteyttä syöpäriskiin yli 16 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa. Tarkastelun kohteena olivat sekä tietyt syöpäsairaudet että kokonaissyöpäriski. Tutkimukseen osallistui lähes 2700 miestä, jotka olivat tutkimuksen alkaessa keskimäärin 53-vuotiaita.\n\nEnsimmäisessä osatutkimuksessa selvitettiin alkoholin käytön yhteyttä paksu- ja peräsuolen syöpään. Seuranta-aikana tutkimusjoukossa todettiin 59 paksu- ja peräsuolen syöpätapausta. Miehet jaettiin viiteen eri ryhmään alkoholin käyttömäärän perusteella. Eniten alkoholia käyttävään viidennekseen lukeutuivat alkoholia yli 115 grammaa viikossa käyttävät. Näillä miehillä oli 3,5 kertaa suurempi riski sairastua paksu- ja peräsuolen syöpään kuin vähiten alkoholia käyttävillä, kun sekoittavat tekijät vakioitiin.\n\nToisessa tutkimuksessa tarkasteltiin juomatottumusten ja keuhkosyöpäriskin mahdollista yhteyttä. 27 prosenttia tutkimukseen osallistuneista käytti alkoholia humalahakuisesti. Keuhkosyöpätapauksia oli seurantajakson aikana 65. Näistä 27 oli humalahakuisesti juovilla ja 38 muilla miehillä. Tupakoimattomilla miehillä humalahakuinen juominen ei liittynyt kohonneeseen keuhkosyöpäriskiin. Sen sijaan tupakoivilla humalahakuiseen juomiseen liittyi kohonnut keuhkosyövän riski. 1-19 tupakkaa päivässä polttavilla riski oli 1,7-kertainen ja vähintään 30 tupakkaa päivässä polttavilla yli kaksinkertainen. Tupakointi saattaa siis sekoittaa humalahakuisen juomisen ja keuhkosyövän yhteyttä ja voi myös selittää sen kokonaan.\n\nKolmannessa osatutkimuksessa selvitettiin alkoholinkäytön ja kokonaissyöpäriskin yhteyttä. Sekoittavien tekijöiden vakioinnin jälkeen miehillä, jotka kuuluivat eniten juovaan viidennekseen, oli 42 prosenttia suurempi syöpään sairastumisen riski kuin vähiten juovaan viidennekseen kuuluvilla. Tutkijat arvioivat, että noin 7 prosenttia syöpätapauksista tutkimusjoukossa selittyi alkoholin käytöllä.\n\nToriolan mukaan syöpäsairauksien ehkäisyssä kannattaa tulosten perusteella ottaa huomioon myös alkoholin käyttö.\n\nMaster of Science Adetunji Toriolan kansanterveystieteen alaan kuuluva väitöskirja "Alcohol and cancer among men: public health impact and perspectives" tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Hannu Alho Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jussi Kauhanen Itä-Suomen yliopistosta. \n\nLisätietoja: Adetunji Toriola, adetunji.toriola@nct-heidelberg.de\n

ISBN-10:
978-952-61-0658-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
105 s.
Tekijät:
Toriola Adetunji T. (diss)
Tuotekoodi 020818
25,50 €