Studies on decision making under risk in the context of gambling markets, Dissertations in social sciences and business studies; 34

17.2. Vedonlyöjät pelaavat yllättäjähevosia enemmän kuin olisi taloudellisesti järkevää \n\nVäitös kansantaloustieteen alalta\nVäittelijä: YTL Niko Suhonen\nVäitösaika ja -paikka: perjantai 17.2., kello 14.00, C2, Carelia, Joensuun kampus\n\nRavipelaajien käsitykset voittotodennäköisyyksistä ovat ristiriitaisia. Vaikka ravivedonlyöjät pystyvät ennustamaan hyvin voittajahevoset, he pelaavat yllättäjähevosia enemmän kuin olisi taloudellisesti järkevää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suurikertoimisia hevosia pelatessaan vedonlyöjät häviävät enemmän kuin pelatessaan suosikkeja. Tämä ilmenee yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Niko Suhosen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksesta.\n\nTutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten ravipelaajien käyttäytymistä vuosina 2002–2007. Tutkimusaineistona käytettiin hevosten vedonlyöntikertoimia Toto-pelin voittajavedossa. Pelaajat hävisivät yli puolet asetetuista panoksista, mikäli he pelasivat pelkästään yllättäjiä. Vastaava tappio suosikeille oli noin 15 prosenttia. Keskimääräinen tappio oli tutkimusajanjakson aikana noin 20 prosenttia. Kyseinen ’yllättäjän harhaksi’ kutsuttu ilmiö on havaittu muuallakin maailmassa.\n\nTaloustieteellisessä kirjallisuudessa pelaajien käyttäytymiselle on esitetty kahta syytä – pelaajien mieltymystä riskinottamiseen tai virheellisiä käsityksiä todennäköisyyksistä. Tutkimuksen mukaan virheelliset todennäköisyydet selittävät käyttäytymistä paremmin kuin riskinottajuus. Tulos puoltaa myös niin sanotussa behavioraalisessa taloustieteessä saatua tutkimustulosta, jonka mukaan ihmiset yliarvioivat pieniä todennäköisyyksiä ja aliarvioivat suuria.\n\nAiemmissa tutkimuksissa ravipelaajien on myös havaittu käyttäytyvän ravipäivän viimeisissä lähdöissä riskipitoisemmin kuin päivän aiemmissa lähdöissä. Tätä kutsutaan ’viimeisen lähdön’ -efektiksi. Syynä käyttäytymiseen on pidetty tappionkarttamista. Useimmat pelaajat ovat hävinneet päivän aikana, minkä vuoksi viimeisten lähtöjen aikana pyritään voittamaan tappiot takaisin. Väitöstutkimuksessa poikkeavaa käyttäytymistä ei kuitenkaan havaittu. Suhosen mukaan tätä voi selittää internet-pelaamisen lisääntyminen tutkimusajankohdan aikana, sillä vedonlyöjät voivat jatkaa pelaamista muilla peliareenoilla, jolloin viimeiset lähdöt eivät välttämättä merkitse pelaamisen lopettamista.\n\nTutkimustulokset ihmisten käyttäytymisestä rahapeleissä antavat arvokasta tietoa riskinalaisista päätöksentekoprosesseista. Tulosten avulla voidaan testata eri teorioiden ennustettavuutta ja ymmärtää ihmisten riskikäyttäytymistä. Seikkaperäistä informaatiota riskiensuhtautumisesta ja virheellisistä todennäköisyysarvioista voidaan hyödyntää esimerkiksi analysoitaessa sijoittajien toimintaa rahoitusmarkkinoilla.\n\nYTL Niko Suhosen kansantaloustieteen alan väitöskirja ”Studies on Decision Making under Risk in the Context of Gambling Markets” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Timo Kuosmanen Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Mika Lindén Itä-Suomen yliopistosta.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0654-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
30, [51] s. : kuv
Tekijät:
Suhonen Niko (diss)
Tuotekoodi 020810
15,00 €