New LC–MS assays for drugs and endogenous compounds in small-volume biological samples, Dissertations in Health Sciences 84

Uusia herkkiä menetelmiä pienten näytteiden analysointiin\n\nVäitös farmaseuttisen kemian alalta \n\nVäittelijä FM Pekka Keski-Rahkonen \n\nVäitösaika ja -paikka 27.1.2012, klo 12.00, Medistudia, auditorio ML2, Kuopion kampus\n\nFM Pekka Keski-Rahkosen väitöskirjatyössä kehitettiin uusia, poikkeuksellisen herkkiä analyysimenetelmiä pienikokoisten kliinisten näytteiden analysointiin. Käyttämällä erilaisia nestekromatografian ja massaspektrometrian yhdistelmiä kyettiin analysoimaan lääkeaineiden sekä elimistön omien yhdisteiden, kuten steroidien ja hermoston välittäjäaineiden, pitoisuuksia pikomolaarisella tasolla jopa 15 mikrolitran kokoisista näytteistä. Tutkimuksessa kehitettyjen menetelmien avulla voitiin selvittää mm. eturauhasen liikakasvuun käytettävän lääkeaineen päätyminen potilaan silmään, missä sen on todettu vaikeuttavan silmäleikkauksia, sekä useiden steroidihormonien pitoisuus endometrioosipotilaiden verinäytteissä.\n\nNestekromatografia–massaspektrometria on kahden erilaisen analyysitekniikan yhdistelmä, joka on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa yhtenä merkittävimmistä uusista analyyttisen kemian menetelmistä. Tekniikan avulla on mahdollista saavuttaa erittäin suuri herkkyys sekä selektiivisyys analysoitavalle yhdisteelle, mutta sen suorituskyky riippuu useista tekijöistä ja riittävän herkkyyden saavuttaminen voi olla haasteellista. Keski-Rahkonen on väitöskirjatyössään pyrkinyt ratkaisemaan puutteelliseen herkkyyteen liittyviä ongelmia vaikuttamalla analysoitavien yhdisteiden ionisaatioon sekä kehittämällä pienille näytteille soveltuvia esikäsittelymenetelmiä.\n\nUusien analyysimenetelmien lisäksi Keski-Rahkonen on tutkimuksessaan osoittanut kotimaisen, mikrosirutekniikkaan perustuvan massaspektrometrin ionilähteen soveltuvuuden lämpösumutusionisaatioon. Mikrosirutekniikkaa voidaan hyödyntää analyysilaitteiston koon pienentämiseksi, millä on positiivinen vaikutus mittausmenetelmän herkkyyteen. Lämpösumutusionisaatio on puolestaan tekniikka, jota on väitöstutkimuksessa menestyksekkäästi hyödynnetty hermoston välittäjäaineiden analysoinnissa, mutta jota ei ole aiemmin kyetty mikromittakaavassa toteuttamaan.\n\nFM Pekka Keski-Rahkosen farmaseuttisen kemian alaan kuuluva väitöskirja New LC–MS assays for drugs and endogenous compounds in small-volume biological samples (Uusia LC–MS menetelmiä lääkeaineiden ja endogeenisten yhdisteiden analysointiin pienikokoisista biologisista näytteistä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutista Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Seppo Auriola Itä-Suomen yliopistosta.\n24.1.2012\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0598-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
69 s.
Tekijät:
Keski-Rahkonen Pekka (diss)
Tuotekoodi 020800
25,50 €